Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) omfattar idag fem avdelningar - LU Innovation (inklusive VentureLab), Forskningsservice, Uppdragsutbildning, Samverkan och Donatorrelationer. Tillsammans har sektionen över 100 medarbetare. FSI är också värd för Regionala etikprövningsnämnden, Swelife, Lärosäten Syds kontor i Bryssel samt är länkad till LU Holding AB. FSI ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, ledningsstöd samt idé- och innovationsutveckling för forskare och studenter.

Senaste forskningsoutput

Anna Bergstrand, Magnus Adenskog, Carin Nilsson, Erik Fahlbeck, Erik Falk, Sara Gustafsson, Niklas Nordquist & Åse Nygren, 2021 maj 27, Universitetsläraren.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Lucija Klaric, Jack S Gisby, Artemis Papadaki, Marisa D Muckian, Erin Macdonald-Dunlop, Jing Hua Zhao, Alex Tokolyi, Elodie Persyn, Erola Pairo-Castineira, Andrew P Morris, Anette Kalnapenkis, Anne Richmond, Arianna Landini, Åsa K Hedman, Bram Prins, Daniela Zanetti, Eleanor Wheeler, Charles Kooperberg, Chen Yao, John R Petrie & 48 andra, Jingyuan Fu, Lasse Folkersen, Mark Walker, Martin Magnusson, Niclas Eriksson, Niklas Mattsson-Carlgren, Paul R H J Timmers, Shih-Jen Hwang, Stefan Enroth, Stefan Gustafsson, Urmo Vosa, Yan Chen, Agneta Siegbahn, Alexander Reiner, Åsa Johansson, Barbara Thorand, Bruna Gigante, Caroline Hayward, Christian Herder, Christian Gieger, Claudia Langenberg, Daniel Levy, Daria V Zhernakova, J Gustav Smith, Harry Campbell, Johan Sundstrom, John Danesh, Karl Michaëlsson, Karsten Suhre, Lars Lind, Lars Wallentin, Leonid Padyukov, Mikael Landén, Nicholas J Wareham, Andreas Göteson, Oskar Hansson, Rona J Strawbridge, Themistocles L Assimes, Tonu Esko, Ulf Gyllensten, J Kenneth Baillie, Dirk S Paul, Peter K Joshi, Adam S Butterworth, Anders Mälarstig, Nicola Pirastu, James F Wilson & James E Peters, 2021 apr 7

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Mats Benner, Ulrika Bjare, Anders Hylmö, Pauline Mattsson, Eugenia Perez Vico, Linus Salö, Sverker Sörlin, Emily Wise & Nina Wormbs, 2021, Universitetsläraren.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (68)