Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) omfattar idag fem avdelningar - LU Innovation (inklusive VentureLab), Forskningsservice, Uppdragsutbildning, Samverkan och Donatorrelationer. Tillsammans har sektionen över 100 medarbetare. FSI är också värd för Regionala etikprövningsnämnden, Swelife, Lärosäten Syds kontor i Bryssel samt är länkad till LU Holding AB. FSI ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, ledningsstöd samt idé- och innovationsutveckling för forskare och studenter.

Senaste forskningsoutput

Jesper Falkheimer & Hui Zhao, 2020 sep 1, Crisis Communication. Frandsen, F. & Johansen, W. (red.). Mouton de Gruyter, (Handbooks of Communication Science; nr. 23).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer & Mats Heide, 2020 aug, En ämneslång karriär: Vänbok till Gunilla Jarlbro. Miegel, F. (red.). MediaTryck Lund, s. 73–84

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer, 2020, Checkpoint 2020: Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid. Idvall, M. & Palmehag, A. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 40. s. 57-69 (Centrum för Öresundsstudier; vol. 40).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (59)