Sektionen Forskning, samverkan och innovation

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) leds av en stabsfunktion och innefattar fem avdelningar: LU Innovation (inkl. Venture Lab), Forskningsservice, Samverkansavdelningen, Donatorrelationer och avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE). FSI är också värd för Regionala etikprövningsnämnden, Swelife, Lärosäten Syds kontor i Bryssel samt är länkad till LU Holding. FSI ger stöd till forskare, externa samarbetspartners och ledning i frågor som rör forskningsfinansiering, finansiering via privata källor, koordinering av innovations- och samverkansprojekt, forskningskommunikation, utbildning på forskarnivå, licensiering och kommersialisering av forskningsresultat samt ledningsstöd.

Senaste forskningsoutput

Mats Heide, von Platen, S., Charlotte Simonsson & Jesper Falkheimer, 2019 jun 30, Future Directions of Strategic Communication. Zerfass, A., Page Werder, K., Nothhaft, H. & Vercic, D. (red.). New York, NY: Routledge, s. 124 140 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Jesper Falkheimer & Gentzel Sandberg, K., 2019 apr 4, Malmö: Roos & Tegnér. 184 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Mats Heide, Charlotte Simonsson, Howard Nothhaft, Rickard Andersson & von Platen, S., 2019 feb 12, Sveriges Kommunikatörer. 30 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (53)