Forskningsplattformar, HT

Organisation: strategiskt forskningsområde

Beskrivning

Idag utförs en betydande del av den ledande humanistiska och teologiska forskningen i vetenskapliga miljöer vid sidan om traditionella ämnesdisciplinära och organisatoriska indelningar. HT-fakulteterna har därför infört en satsning på forskningsplattformar för att sådana gränsöverskridande forskningsmiljöer ska ges förutsättningar att bygga upp och utveckla långsiktiga interdisciplinära samarbeten.

Senaste forskningsoutput

Patrik Fridlund, 2021 apr 15, Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s'opposer ?: Actes du colloque de l’ISTR des 6 et 7 février 2020. Pisani, E. (red.). Paris: Les Éditions du Cerf, s. 115-131 17 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Anika Lloyd-Smith, Henrik Gyllstad & Tanja Kupisch, 2021 mar 25.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (14)