Forskningsservice

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, universitetsövergripande forskningskommunikation samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer. Mer information finns på medarbetarwebben - Stöd till forskning: http://medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering

Senaste forskningsoutput

Mats Benner (red.), Malin Bredenberg (red.) & Freddy Ståhlberg (red.), 2021, Lund University.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Matthias Bank, Aprile Clark, Jörgen Eriksson, Birgitta Lastow, Eskil Swahn, Hanna Voog & Karolina Widell, 2018 maj 30. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (2)