Lungmedicin och Allergologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Forskning

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma (longitudinell studie av nyupptäckta astmatiker, epidemiologisk uppföljning av luftvägssjukdomar i Skåne, studier av diagnostisk acckuratess i öppenvården, lågdosprovokationer vid allergisk astma, sensorisk hyperaktivitet, experimentell steroidresistens, mikrovaskulärt läckage i humana nedre luftvägar). KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (alfa-1-antitrybsinbrist och emfysem, volymreducerande kirurgi vid emfysem (VOLFREM), screening av rökare vid vårdcentral, studier av rehabilitering och KOL-skola). Lungsjukdom, lungcancer (kliniska studier av mesoteloim, pleurodesmetoder). Cystisk fibros (utvärdering av fysioterapi, lungtransplantation, metoder för preservation av donatorlungor). Respiratorisk insuffiens och nattliga andningsrubbningar (nattliga andningsrubbningar vid grav hjärtsvikt, respiratorbehandling i hemmet). Forskningen bedrivs såväl vid Skånes universitetssjukhus i Lund som vid SUS i Malmö.

Senaste forskningsoutput

Lundblad, L. K. A., Miletic, R., Eeva Piitulainen & Per Wollmer, 2019 dec 1, I : Scientific Reports. 9, 1, 11618.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Leif Bjermer, Abbott-Banner, K. & Newman, K., 2019 okt, I : Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. 58, 101814.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jacob Sandberg & Magnus Ekström, 2019 sep 1, I : Current Opinion in Supportive and Palliative Care. 13, 3, s. 161-166 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (855)