Lungmedicin och Allergologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Forskning

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma (longitudinell studie av nyupptäckta astmatiker, epidemiologisk uppföljning av luftvägssjukdomar i Skåne, studier av diagnostisk acckuratess i öppenvården, lågdosprovokationer vid allergisk astma, sensorisk hyperaktivitet, experimentell steroidresistens, mikrovaskulärt läckage i humana nedre luftvägar). KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (alfa-1-antitrybsinbrist och emfysem, volymreducerande kirurgi vid emfysem (VOLFREM), screening av rökare vid vårdcentral, studier av rehabilitering och KOL-skola). Lungsjukdom, lungcancer (kliniska studier av mesoteloim, pleurodesmetoder). Cystisk fibros (utvärdering av fysioterapi, lungtransplantation, metoder för preservation av donatorlungor). Respiratorisk insuffiens och nattliga andningsrubbningar (nattliga andningsrubbningar vid grav hjärtsvikt, respiratorbehandling i hemmet). Forskningen bedrivs såväl vid Skånes universitetssjukhus i Lund som vid SUS i Malmö.

Senaste forskningsoutput

Hiller, A-M., Eeva Piitulainen, Jehpsson, L. & Hanan Tanash, 2019 maj 23, I : International Journal of COPD. 14, s. 1075-1083 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Magnus Ekström, Nwaru, B. I., Hasvold, P., Wiklund, F., Telg, G. & Janson, C., 2019 maj 16, I : Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kapur, R., Kasetty, G., Johan Rebetz, Arne Egesten & John W Semple, 2019 maj 10, I : Blood.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (845)