Lungmedicin och Allergologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Forskning

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma (longitudinell studie av nyupptäckta astmatiker, epidemiologisk uppföljning av luftvägssjukdomar i Skåne, studier av diagnostisk acckuratess i öppenvården, lågdosprovokationer vid allergisk astma, sensorisk hyperaktivitet, experimentell steroidresistens, mikrovaskulärt läckage i humana nedre luftvägar). KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (alfa-1-antitrybsinbrist och emfysem, volymreducerande kirurgi vid emfysem (VOLFREM), screening av rökare vid vårdcentral, studier av rehabilitering och KOL-skola). Lungsjukdom, lungcancer (kliniska studier av mesoteloim, pleurodesmetoder). Cystisk fibros (utvärdering av fysioterapi, lungtransplantation, metoder för preservation av donatorlungor). Respiratorisk insuffiens och nattliga andningsrubbningar (nattliga andningsrubbningar vid grav hjärtsvikt, respiratorbehandling i hemmet). Forskningen bedrivs såväl vid Skånes universitetssjukhus i Lund som vid SUS i Malmö.

Senaste forskningsoutput

Lewthwaite, H., Magnus Ekström & Jensen, D., 2020 jun, I : Chest. 157, 6, s. 1401-1402 2 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Kerwin, E. M., Boucot, I. H., Vogelmeier, C. F., Maltais, F., Naya, I. P., Tombs, L., Jones, P. W., Lipson, D. A., Keeley, T. & Leif Bjermer, 2020 maj 28, I : Therapeutic Advances in Respiratory Disease. 14

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zuzana Diamant, Leif Bjermer & Backer, V., 2020 maj 25, I : European clinical respiratory journal. 7, 1, 1766817.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Visa alla (912)