Lungmedicin och Allergologi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter: Sektionen för lungmedicin och allergologi (Hjärt-Lungdivisionen), Skånes universitetssjukhus i Lund och lungkliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Systeravdelning inom universitetet finns i Malmö (se Lungmedicin, Malmö)

Forskning

Vid avdelningen för lungmedicin bedrivs huvudsakligen klinisk forskning. Våra huvudområden är astma (longitudinell studie av nyupptäckta astmatiker, epidemiologisk uppföljning av luftvägssjukdomar i Skåne, studier av diagnostisk acckuratess i öppenvården, lågdosprovokationer vid allergisk astma, sensorisk hyperaktivitet, experimentell steroidresistens, mikrovaskulärt läckage i humana nedre luftvägar). KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (alfa-1-antitrybsinbrist och emfysem, volymreducerande kirurgi vid emfysem (VOLFREM), screening av rökare vid vårdcentral, studier av rehabilitering och KOL-skola). Lungsjukdom, lungcancer (kliniska studier av mesoteloim, pleurodesmetoder). Cystisk fibros (utvärdering av fysioterapi, lungtransplantation, metoder för preservation av donatorlungor). Respiratorisk insuffiens och nattliga andningsrubbningar (nattliga andningsrubbningar vid grav hjärtsvikt, respiratorbehandling i hemmet). Forskningen bedrivs såväl vid Skånes universitetssjukhus i Lund som vid SUS i Malmö.

Senaste forskningsoutput

Roche, N., Campbell, J. D., Krishnan, J. A., Brusselle, G., Chisholm, A., Leif Bjermer, Thomas, M., Van Ganse, E., Van Den Berge, M., Christoff, G., Quint, J., Papadopoulos, N. G. & Price, D., 2019 mar 27, I : Clinical and Translational Allergy. 9, 1, 20.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Campbell, J. D., Perry, R., Papadopoulos, N. G., Krishnan, J., Brusselle, G., Chisholm, A., Leif Bjermer, Thomas, M., Van Ganse, E., Van Den Berge, M., Quint, J., Price, D. & Roche, N., 2019 mar 27, I : Clinical and Translational Allergy. 9, 1, 21.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (824)