Socialhögskolan

Organisation: institution

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Review of Helga Nowotny’s The Cunning of Uncertainty

  Hanna Edgren, 2019 jul, (Accepted/In press) Qualitative Sociology Review.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Elements of a Political Economy of the Postgrowth Era

  Max Koch, 2019 mar 19, I : Real-world Economics Review. 87, s. 90 105 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Socialarbetare om automatisering i socialt arbete: En webbenkätundersökning

  Gabriella Scaramuzzino, 2019 mar 18, Lunds universitet. 41 s. (RESEARCH REPORTS IN SOCIAL WORK; vol. 2019:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Degrowth through Income and Wealth Caps?

  Buch-Hansen, H. & Max Koch, 2019 mar 14, I : Ecological Economics.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Interventions in Foster Family Care: A Systematic Review

  Martin Bergström, Cederblad, M., Håkansson, K., Jonsson, A. K., Munthe, C., Vinnerljung, B., Wirtberg, I., Östlund, P. & Sundell, K., 2019 feb 28, I : Research on Social Work Practice.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Social Work on the Whiteboard: Governing by Comparing Performance

  Teres Hjärpe, 2019 feb 28, I : Social Inclusion. 7, 1, s. 185-195 10 s., DOI: 10.17645/si.v7i1.1829.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Nachhaltige Wohlfahrt: Ökologisch-soziale Politik fuer die Postwachstumsära

  Max Koch, 2019 feb 26, I : Kursbuch. 197, s. 177-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. The logics of digital advocacy: Between acts of political influence and presence

  Håkan Johansson & Gabriella Scaramuzzino, 2019 feb 1, I : New Media & Society. 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

  Alexandru Panican & Hans Swärd, 2019 jan 31, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 18-33 15 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

  Gabriella Scaramuzzino & Anna Meeuwisse, 2019 jan 30, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 4-17 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Attitudes matter—welfare work and migration in Sweden

  Carolin Schütze, 2019 jan 28, I : Migration Studies . s. 1-31 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Socionomen i myndigheten. Att göra gott, göra rätt och göra nytta.

  Lina Ponnert & Kerstin Svensson, 2019 jan 21, Malmö: Malmö Gleerup. 148 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. Child migration: historical and contemporary perspectives

  Norma Montesino & Jiménez Alvarez, M. G., 2019 jan 20, Inequalities and Migration. Trygged, S. & Righard, E. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 89-107

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Gemensamt kunskapssökande bland socialsekreterare i socialtjänsten och lärare och forskare vid universitet: Förutsättningar, möjligheter och utmaningar

  Karin Kullberg, Leili Laanemets & Gegner, H., 2019 jan 17, 2019 red. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 31 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. 2030: Twenty Thirty

  Marcus Knutagård, 2019 jan 16, Homelessness in 2030 : Essays on possible futures. Lassy, J. & Turunen, S. (red.). Keuruu: Y-Foundation, s. 15-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Access to the European Union and the Role of Domestic Embeddedness

  Elsa Hedling & Anna Meeuwisse, 2019 jan 15, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). New York, Oxford: Berghahn Books, s. 121-145 25 s. (Studies on Civil Society; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Concluding Remarks

  Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2019 jan 15, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 273-277 5 s. (Studies on Civil Society; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Promoting Consumer Rights in Sweden by Lobbying and Awareness-Raising Abroad

  Anna Meeuwisse & Andreas Vilhelmsson, 2019 jan 15, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 230-250 20 s. (Studies on Civil Society; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Inför en ny försäkring för omsorgen

  Per Gunnar Edebalk, 2019 jan 9, Hallandsposten, s. 28 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 21. Argumenten för en äldreomsorgsförsäkring är starka

  Per Gunnar Edebalk, 2019 jan 8, Sydsvenska dagbladet, s. A3 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 22. Challenges for the degrowth transition: the debate about wellbeing

  Buchs, M. & Max Koch, 2019 jan 8, I : Futures. 105, s. 155-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Risk att anställda söker sig från Region Gävleborg

  Petter Karlsson, 2019 jan 7, Arbetarbladet 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 24. Europeanization, Civil Society, and the Swedish Welfare State

  Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 1-20 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations

  Anna Meeuwisse (red.) & Roberto Scaramuzzino (red.), 2019, Berghahn Books. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. Europeanization of Swedish Civil Society: Motives, Activities, and Perceived Consequences

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 75-107 32 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Europeanization through Funding

  Di Placido, M. & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 149-167 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Factors Explaining Swedish Civil Society Organizations’ Europeanization

  Roberto Scaramuzzino & Wennerhag, M., 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 108-120 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Questioning the Swedish Model or Exporting It? Identity Europeanization in the Prostitution Policy Field

  Gabriella Scaramuzzino & Roberto Scaramuzzino, 2019, Europeanization in Sweden: Opportunities and Challenges for Civil Society Organizations. Meeuwisse, A. & Scaramuzzino, R. (red.). Berghahn Books, s. 209-229 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Victim support, the state, and fellow human beings

  Carina Gallo, af Sandeberg, A. & Kerstin Svensson, 2019, I : International Review of Victimology. 25, 1, s. 91-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 2018
 32. Cities of Homefullness: A Proposition

  Haslem, N., Macarow, K., Johnson, G. & Marcus Knutagård, 2018 dec 27, Designing Cultures of Care. Vaughan, L. (red.). London: Bloomsbury publishing, s. 115-129

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland: - organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik

  Ulmestig, R. & Alexandru Panican, 2018 dec 22, I : Sociologisk Forskning. 55, 4, s. 467-485 18 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Infancia desprotegida, movilidades infantiles y adolescentes desde Marruecos a Suecia

  Norma Montesino, 2018 dec 20, Las migraciones de jóvenes y adolescentes no acompañados: Una mirada internacional. Rodriguez García de Cortázar, A. & Gimeno Monterde, C. (red.). Universidad de Granada, s. 141-168 27 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Bien- être durable, décroissance et politique éco-sociales en Europe

  Max Koch, 2018 dec 11, Bilan social de l'Union européenne 2018 . Bart, V., Ghailani, D. & Sabato, S. (red.). Brussels: ETUI (European Trade Union Institute), Bruxelles, s. 35 52 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Sustainable Welfare, degrowth and eco-social policies in Europe

  Max Koch, 2018 dec 6, Social Policy in the European Union: State of Play 2018. Vanhercke, B., Ghailani, D. & Sabato, S. (red.). Brussels: ETUI (European Trade Union Institute), Bruxelles, s. 35 50 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 37. Transitioning to Degrowth: The Wellbeing Challenge

  Buchs, M. & Max Koch, 2018 dec 4

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 38. Vem är brukare?

  Cecilia Heule & Arne Kristiansen, 2018 dec, I : Alkohol och Narkotika. 2018, 6, s. 17 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Från fattigvårdslag till värdighetsgaranti: nu fyller äldreomsorgen 100 år

  Per Gunnar Edebalk, 2018 nov 30, Äldre i Centrum, 32, 4, s. 74-77 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Missbruk av heroin och andra opioider

  Svensson, B. & Petter Karlsson, 2018 nov 7, Lund: Studentlitteratur. 392 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Beyond Retrenchment: Multi-Pillarization of Unemployment Benefit Provision in Sweden

  Jayeon Lindellee, 2018 nov 6, Lund: Lund University, School of Social Work. 249 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 42. Äldreomsorgsförsäkring - ett svårfångat alternativ: Några nedslag i den svenska debatten

  Per Gunnar Edebalk, 2018 nov 1, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 32 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Relationship to parents in adulthood with a background of out-of-home care in childhood

  Gunvor Andersson, 2018 nov, I : Child and Family Social Work. 23, 4, s. 633-639

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Civilizing the political society? Redevelopment regime and Urban Poor’s Rights in Mumbai

  Rishi Jha, 2018 okt 23, I : Community Development Journal. s. 1-19 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...39 Nästa