Sektion III

Organisation: grupperingsnod

Beskrivning

Sektion III består av: Dermatologi och venereologi Lund, Infektionsmedicin, Ortopedi Lund, Reumatologi och molekylär skelettbiologi

Senaste forskningsoutput

Kinyoki, D. K., Ali Kiadaliri, Hay, S. I. & LBD Double Burden of Malnutrition Collaborators, 2020 apr 20, I : Nature Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Esbjörnsson, A. C. & Naili, J. E., 2020 apr 16, I : Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 15, 1, 151.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5004)