Säkerhet och miljö

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Avdelningen arbetar inom områdena säkerhet, brandskydd, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet och miljö och upprättar bland annat styr- och stöddokument inom dessa områden. Avdelningen är universitetets kontaktyta gentemot myndigheter, kommuner och andra intressenter. Målgrupper för avdelningens arbete är chefer, arbetsmiljö- och miljösamordnare, skydds- och brandskyddsombud.

Senaste forskningsoutput

Per Gustafson, 2018, Advances in Human Factors, Business Management and Leadership - Proceedings of the AHFE 2017 International Conferences on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society. Springer, Vol. 594. s. 351-361 11 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 594).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (2)