Programvarusystem

Organisation: avdelning

Beskrivning

SERG vid Lunds universitet är en av de största forskargrupperna inom empirisk programvaruteknik i Sverige. Fokus ligger på storskalig utveckling av mjukvaruintensiva system. Forskningen syftar till att förstå och förbättra metoder och verktyg för kravhantering, testning och granskning, samt frågor kring kvalitetssäkring, systemsäkerhet och ledarskap. Vi studerar också aspekter av det digitala samhället i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskningen bedrivs i nära samverkan med industri och offentlig verksamhet genom empiriska undersökningar, experiment och fallstudier.

Senaste forskningsoutput

J. David Patón-Romero, Maria Teresa Baldassarre, Moisés Rodríguez, Per Runeson, Martin Höst & Mario Piattini, 2021 jan, I: Information and Software Technology. 129, 106414.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (342)