Ljudmiljöcentrum

Organisation: centrumbildning

Forskning

Ljudmiljöcentrum är ett tvärvetenskapligt centrum för att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö och hur människa och samhälle påverkas av dessa. Förutom tvärvetenskaplig forskning inom centrets ramverk, stimuleras ung och ny forskning genom stöd till studieresor och ansökningar för projekt till större finansiärer. Centret producerar tvärvetenskapliga symposier, en skriftlig rapportserie samt håller en webbsida http://www.ljudcentrum.lu.se och nyhetsbrev. Centret vill öka medvetenhet om ljudfrågor, både om bullerexponering och om ljudmiljö som källa till rekreation, livskvalitet och kommunikation. Centret vill via spjutspetsforskning skapa verktyg att hantera ljudmiljöer vare sig det gäller infrastrukturer för trafik och stadsbyggnad, hälsofrågor eller påverkan på lyssnande och lärande. Bland forskningsprojekt kan nämnas de AFA-finansierade i samarbete med DTU i Danmark ”Speakers Comfort” och ”Damage and healing processes for voice health” samt ”Tysta Områden”.

Senaste forskningsoutput

Sanne Krogh Groth, 2019 apr 4, ETN:TÅG. Gustavsson, K., Hagström, C. & Idvall, M. (red.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 106-111 (ETN. Etnologisk skriftserie; vol. 9).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sanne Krogh Groth & Samson, K., 2019 mar 1, (Submitted) A Practical Aesthetics. Bloomsbury Academic

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Cerwén, G. & Frans Mossberg, 2019 jan 7, I : International Journal of Environmental Research and Public Health. 16, 1, 134.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (16)