Ljudmiljöcentrum

Organisation: centrumbildning

Forskning

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades i mars 2005. Centret är det första i sitt slag, såväl nationellt som internationellt. Dess uppgift är att studera ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv. Det är ett gemensamt organ för hela Lunds universitet, för utbildning och forskning samt samverkan med samhället i stort i frågor som rör ljud och ljudmiljöer. Ljudmiljöcentrum är en tvärvetenskaplig centrumbildning ämnad att initiera, samordna och stimulera tvärvetenskaplig forskning om ljud och ljudmiljö och hur människan och samhället påverkas av dessa.

Senaste forskningsoutput

Henrik Frisk & Sanne Krogh Groth, 2021 apr 6, I: Seismograf. 26

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Henrik Frisk (red.) & Sanne Krogh Groth (red.), 2021 apr 6, I: Seismograf. 26

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Sanne Krogh Groth, 2021 mar 19, (Accepted/In press)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Visa alla (44)