Utveckling

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Verksamheten erbjuder: stöd till ledningar och verksamheter i utvecklingsfrågor och förändringsarbete, stöd i uppföljning och controlling av strategiska forskningsmiljöer, universitetsgemensamma projekt, övergripande IT-frågor och universitetsgemensam förvaltning, ansvar och stöd gällande arbetssätt, metoder och modeller (projekt, process/arbetssätt, systemförvaltning, KIA-konsult och universitetets ledningsinformationssystem Kuben)