Strategiska partnerskap och nätverk

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Strategiska partnerskap och nätverk samordnar, handlägger och kvalitetssäkrar universitetsgemensamma internationella partneravtal, projekt och finansieringsprogram (Erasmus, Linneus-Palme, Nordplus, mfl) relaterade till utbildning och forskning. Enheten ger strategiskt stöd åt universitetsledningen och stöttar hela universitetet i frågor kring internationalisering, både internationellt och på hemmaplan. Enheten ger också service och stöd åt områden, institutioner, samt sektioner inom den gemensamma förvaltningen. I detta arbete ingår omvärldsbevakning och informera om förutsättningar för internationell mobilitet, utvecklingssamarbete och finansieringskällor; följa trender, utveckling och utvecklingsmöjligheter av högre utbildning i samarbetsregioner; samt initiera och tillsammans med verksamheten implementera nya internationella mobilitets- och samarbetsaktiviteter. Enheten samordnar också universitetets deltagande i universitetgemensamma nätverk såsom Universitias 21 och SANORD.

Senaste forskningsoutput

Kjell Nilsson, 2016 dec 20, Nyhetsbrev – från ST inom universitets- och högskoleområdet, 2016, 11, s. 2-2 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (1)