Strategiska forskningsområden

Organisation: strategiskt forskningsområde

Beskrivning

Regeringen beslutade 2009 om en satsning på strategiska forskningsområden, som ett led i att skapa världsledande forskning, på rekommendation av Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Vinnova och Energimyndigheten.

Lunds universitet har 11 strategiska forskningsområden, vars verksamhet spänner över i princip alla fakulteter och ofta är tvärvetenskaplig, för vilka LU årligen erhåller ca 190 MSEK i öronmärkta medel.

Forskning

2 miljöer leds av Lunds universitet

Nanovetenskap - NanoLund; Mellanösternstudier - MECW

6 miljöer leds av Lunds universitet i samarbete med:

Göteborgs universitet: Biodiversitet och ekosystemtjänster - BECC; Neurovetenskap - MultiPark

Uppsala universitet: Epidemiologi - EpiHealth; Diabetes - EXODIAB; Stamceller - StemTherapy

Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linnéuniversitetet, SMHI: Klimat - MERGE

3 miljöer leds av annat lärosäte

Chalmers: Industriell hållbarhetsforskning - SPI

Linköpings universitet: IT-kommunikation - ELLIIT

Uppsala universitet: e-vetenskaper - eSSENCE

Senaste forskningsoutput

Bing Wang, Jianzhi Niu, Ronny Berndtsson, Linus Zhang, Xiongwen Chen, Xiang Li & Zhijun Zhu, 2021 dec, I: Scientific Reports. 11, 1, 6259.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louise Norlander, Jan Karlsson, Agneta Anderzén-Carlsson, Mårten Vidlund, Mats Dreifaldt, Jesper Andreasson & Ann Sofie Sundqvist, 2021 dec, I: Journal of Patient-Reported Outcomes. 5, 1, 21.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Altaaf Mechiche-alami, Jihad Yagoubi & Kimberly A. Nicholas, 2021 maj 1, I: World Development. 141, 105384.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25891)