Byggnadsmekanik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskning bedrivs inom följande huvudområden: Datorbaserade beräkningsmetoder, speciellt finita elementmetoden (FEM). Icke-linjära och dynamiska beräkningsalgoritmer. Koppling mellan fluider och strukturer. Materialmodeller för konstruktionsmaterial vid olika typer av påverkan. För närvarande mest för trä, betong och gummi. Experimentell materialprovning. Träteknisk konstruktionsforskning. Brottmekaniska egenskaper hos trä och limfogar. Långtidsegenskaper. Nätverksmekanik och brottmekanik för fluffade cellulosafibermaterial respektive papper.

Senaste forskningsoutput

Gustaf Larsson, 2019 sep 6, Department of Construction Sciences, Lund University. 168 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Bakter, S., Bader, T. & Erik Serrano, 2019 jun 17, s. 21.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Peter Persson & Flodén, O., 2019 mar, I : Applied Acoustics. 146, s. 38-49 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (412)