Byggnadsmekanik

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Feather morphology and aeroelastic control of aerodynamics

  Frida Alenius, Christoffer Johansson, Kent Persson, Johan Revstedt & Anders Hedenström

  2021/01/11 → …

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Individuellt forskningsprojekt

 2. RECONCILE

  Göran Sandberg, Kent Persson, Anne Landin, Erik Serrano, Peter Persson, Ola Flodén, Rikard Sundling, Jesper Arfvidsson, Lars-Erik Harderup & Akram Abdul Hamid

  2020/07/012022/09/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Samarbete med kommuner och landsting

 3. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

  Peter Persson

  Helsingborgs stad

  2020/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Strength and fracture analysis of cross laminated timber

  Henrik Danielsson & Erik Serrano

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2020/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 5. InnoCrossLam: Innovative Solutions for Cross Laminated Timber Structures

  Henrik Danielsson & Erik Serrano

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2019/03/012022/02/28

  Projekt: Forskning

 6. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

  Peter Persson

  Helsingborgs stad

  2018/12/102019/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Wooden Buildings in Silent Sustainable Cities

  Peter Persson, Peter D. Folkow, Anne Landin & Henrik Danielsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2018/11/192022/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Tysta förtätade städer - Utveckling av prediktionsmodeller

  Peter Persson & Juan Negreira

  2018/08/012019/08/01

  Projekt: Forskning

 9. Prediktion av vibrationer i förtätade städer

  Peter Persson

  2018/03/012018/11/01

  Projekt: Forskning

 10. Mot minskning av buller och vibrationsstörningar i den byggda miljön

  Peter Persson

  Helsingborgs stad

  2018/01/012019/01/31

  Projekt: Forskning

 11. Modeling of Uncertanties in vibration Problems of the Built Environment

  Peter Persson

  The Swedish foundation for International cooperation in research and higher education (STINT).

  2017/11/072018/10/19

  Projekt: Forskning

 12. Bärande utomhusträ

  Erik Serrano, Karin Forsman & Henrik Danielsson

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2017/09/012020/11/30

  Projekt: Forskning

 13. Compression perpendicular to the grain in cross-laminated engineered wood-based products

  Thomas Bader, Shaheda Bakter & Erik Serrano

  2017/01/012020/12/31

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 14. Cross Laminated Timber Beams - Rational Structural Analysis

  Henrik Danielsson

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Provningsanläggning för långtidsförsök

  Erik Serrano & Johan Vessby

  2016/07/012018/10/31

  Projekt: Forskning

 16. eSSENCE@LU 3:3 - Aeroelastic feather control – New concepts for wing design

  Christoffer Johansson, Johan Revstedt & Kent Persson

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

 17. Urban Tranquility

  Göran Sandberg, Lars Damkilde, Lars Andersen, Anne Landin, Kent Persson, Peter Persson, Stefan Olander, Per Erik Austrell, Delphine Bard, Erik Serrano & Dag Glebe

  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 18. Integrate - ASG, Pufendorf IAS

  Melvyn B Davies, Marianne Gullberg, Stephen Hall, Anders Follin & Oxana Smirnova

  2015/08/152016/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 19. Modelling the strength of annealed glass in structural applications

  David Kinsella, Kent Persson, Erik Serrano, Susanne Heyden, Johan Lindström & Marcin Kozlowski

  2015/05/012021/02/19

  Projekt: Avhandling

 20. Innovativa förband för träbyggande

  Gustaf Larsson, Per-Johan Gustafsson, Roberto Crocetti, Henrik Danielsson & Johan Jönsson

  2014/11/012019/11/01

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 21. High capacity timber joints - proposal of the Shear plate dowel joint

  Gustaf Larsson

  2014/11/012017/02/17

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 22. Inköpsstrateriger och innovation i byggbranschen

  Göran Sandberg

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/03/142014/11/30

  Projekt: Övrigt

 23. Design- och programering av prototypsystem

  Göran Sandberg

  Swedish Research Council

  2013/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 24. eSSENCE -2

  Göran Sandberg

  Uppsala universitet

  2013/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 25. Kursen Advanced programming in science and technology

  Göran Sandberg

  Swedish Research Council

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Övrigt

 26. Technology processing of natural resources

  Göran Sandberg & Björn Bergenståhl

  SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

  2013/01/012016/06/30

  Projekt: Övrigt

 27. Numerical modelling of geomaterials

  Alex Spetz, Ola Dahlblom, Erika Tudisco & Ralf Denzer

  2012/06/012019/10/16

  Projekt: Avhandling

 28. Vibrations in lightweight buildings - Development of numerical models

  Ola Flodén, Kent Persson & Göran Sandberg

  2011/07/012016/12/31

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 29. Flervåningsbyggnader i trä

  Göran Sandberg

  European Commission - övriga program, ej FP7

  2011/01/012018/06/30

  Projekt: Övrigt

 30. NFFP5 - Livslängd hos akustiskt exciterade flygplanstrukturer

  Göran Sandberg, Karl-Johan Molin & Per Erik Austrell

  SAAB AB

  2011/01/012015/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 31. PR-eScience

  Göran Sandberg, Brian Vinter, Kent Persson & Jonas Lindemann

  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  2010/03/012011/08/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 32. Silent Spaces

  Göran Sandberg, Niels Olhoff, Dag Glebe, Anne Landin, Kent Persson, Stefan Olander & Peter Persson

  Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

  2010/03/012013/02/28

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 33. Microwave-Assisted Ignition System for Reduced CO2 Emission

  Per Tunestål & Jessica Dahlström

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2010/02/012014/01/31

  Projekt: Forskning

 34. Bjälklag

  Göran Sandberg

  Byggrådet - Föreningen för samverkan mellan företag, universitet och högskolor verksamma inom samhällsbyggnadssektorn

  2010/01/012015/12/31

  Projekt: Övrigt

 35. eSSENCE

  Göran Sandberg, Freddy Ståhlberg, Marianne Gullberg, Bo Jönsson, Tommy Bengtsson & Anders Lindroth

  Uppsala universitet

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Övrigt

 36. Sida doktorand: Technology of natural Resources

  Göran Sandberg, Susanne Heyden, Ola Dahlblom & Anne Landin

  SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

  2010/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 37. Stordator

  Göran Sandberg

  Swedish Research Council

  2010/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 38. Akustik och vibrationer i lätta konstruktioner

  Göran Sandberg

  KK-stiftelsen

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Övrigt

 39. LUNARC

  Göran Sandberg

  Swedish Research Council

  2000/01/012020/12/31

  Projekt: Övrigt