Studentservice, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Studie- och karriärvägledning: Att ge stöd/vägledning/coachning till programstudenter; att ge information och vägledning/coachning till presumtiva studenter; att förankra, förtydliga och synliggöra studentperspektivet i programledningsarbetet; att vara bollplank vid kursutveckling/programutveckling/utvärderingar; att driva pedagogisk utveckling för all vägledningsverksamhet. Kuratorsverksamhet: Att ge stöd till studenter och lärare; att arbeta som ”konsulter” åt lärare och annan personal när det kommer till svåra studentärenden; att bedriva pedagogisk utveckling för det stöd som ges. SI-verksamhet: att vara administrativt stöd åt den SI-verksamhet som LTH bedriver; att varje läsår delta i ansökningsprocessen av nya SI-ledare.