Tros- och livsåskådningsvetenskap

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Contemporary French Theology and Philosophy

  Patrik Fridlund & Werner G. Jeanrond

  Projekt: ÖvrigtInternationellt samarbete

 2. Kollokvium om relativism

  Patrik Fridlund

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 3. Kyrkan och det gemensamma goda

  Johanna Gustafsson Lundberg & Mats Aldén

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 4. Serie om fyra interdisciplinära Camus-seminarier

  Patrik Fridlund

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 5. Society for the Study of Theology

  Simon Pedersen Schmidt

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 6. På väg mot praktiknära forskning. Att utveckla skolors utvecklingsprojekt till praktiknära forskningsprojekt

  Johanna Gustafsson Lundberg & Sinikka Neuhaus

  2021/01/112022/01/15

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 7. Approaching the Numinous

  Max Liljefors & Jayne Svenungsson

  2017/09/012020/08/31

  Projekt: Forskning

 8. Kyrkan och det gemensamma goda

  Johanna Gustafsson Lundberg & Mats Aldén

  2017/01/012019/01/01

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 9. Advance Study Group: The Nature of Peace: – Impacts on the environment in post-conflict societies

  Torsten Krause, Lina Eklund, Ana Maria Vargas Falla, Sandra Valencia Mosquera, Fariborz Zelli, Micael Runnström, Maria Andrea Nardi & Maria Ericson

  2016/08/012017/06/30

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

 10. Søren Kierkegaards teori om indirekt kommunikation

  Roy Wiklander

  2014/01/012017/11/30

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 11. Divine Suspense: On Kierkegaard's Frygt og Bæven and the Aesthetics of Suspense

  Andreas Engh Seland, Erica Appelros & Marius Timmann Mjaaland

  2012/09/032016/12/09

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 12. CE: Critique of Exaggeration: Thinking Beyond

  Ervik Cejvan

  2010/09/012020/12/04

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 13. Den gudstjänstfirande församlingen

  Fredrik Modéus

  2009/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 14. Förmoderna Livshållningar. Idéer, dygder och värden i förmodern och tidigmodern tid

  Anna Nilsson Hammar, Christopher Collstedt, Eva Österberg, Joachim Östlund, Kenneth Johansson, Marie Lindstedt Cronberg, Mikael Häll, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Kristiina Savin, Andreas Nordlander, Catharina Stenqvist, Henrik Rydell Johnsén & Per Lind

  2007/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Franskt-svenskt utbyte

  Patrik Fridlund

  2004/01/012008/12/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 16. Kristen manlighet – en modernitetens paradox. Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940

  Yvonne Maria Werner, Alexander Maurits, Anders Jarlert, Gösta Hallonsten, Olaf Blaschke, Erik Sidenvall, David Tjeder, Anna Prestjan, Gösta Hallonsten, Elin Malmer, Nanna Damsholt & Inger Littberger Caisou-Rousseau

  2004/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning