Tros- och livsåskådningsvetenskap

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2021
 2. Relecture de George Lindbeck, les doctrines religieuses et la pluralité religieuse

  Patrik Fridlund, 2021 apr 15, Les doctrines religieuses sont-elles condamnées à s'opposer ?: Actes du colloque de l’ISTR des 6 et 7 février 2020. Pisani, E. (red.). Paris: Les Éditions du Cerf, s. 115-131 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. Människa och kristen idag: Skapelseteologiska perspektiv på samtiden

  Frida Mannerfelt & Johanna Gustafsson Lundberg (red.), 2021 mar 19, (Accepted/In press) Verbum.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Theology, Phenomenology and the Retrieval of Experience: A Homage to Peter Kemp

  Jayne Svenungsson, 2021 mar 11, I: Eco-Ethica. 9 (2020), s. 17–34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Being, belonging, and borders: Scandinavian creation theology as political theology

  Elisabeth Gerle, 2021, I: Dialog. 60, 1, s. 35-44

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Den ständige trädgårdsmästaren

  Jayne Svenungsson, 2021, Tidvatten: Festskrift till Hans Ruin. Sá Cavalcante Schuback, M. & Ericsson, S. (red.). Huddinge: Södertörns högskola, Vol. 29. s. 301–306 (Södertörn Philosophical Studies; vol. 30).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Pandemi och apokalyptik: Om kyrkans ansvar för ett dubbelbottnat arv

  Jayne Svenungsson, 2021, (Accepted/In press) Corona och kyrkorna: Lärdomarna, digitala möten och beredskapen inför nästa kris. Fahlgren, S., Lockneus, E. & Strömmer, D. (red.). Tro & Liv

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Sensibility and Taste for the Infinite: The Romantic Theopoetics of Marilynne Robinson

  Jayne Svenungsson, 2021, (Accepted/In press) Marilynne Robinson and Theology . Sigurdson, O. & Möller, H. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Whose Justice? Which Future?

  Jayne Svenungsson, 2021, To Understand What is Happening : Essays on Historicity . Lindén, J-I. (red.). Boston; Leiden: Brill, s. 115–127 (Social and Critical Theory; vol. 27).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2020
 11. Critique of Exaggeration: Thinking Beyond

  Ervik Cejvan, 2020 dec 21, Lund University (Media-Tryck). 148 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Ledare

  Joel Kuhlin & Mårten Björk, 2020 dec, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 96, 4, s. 293-296

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 13. The Orthodox "Unorthodox": From Populism to Pluralism

  Ryszard Bobrowicz & Johanna Gustafsson Lundberg, 2020 nov 9, (Accepted/In press) The Spirit of Populism: Political Theologies in Polarized Times. Schmiedel, U. & Ralston, J. (red.). Brill, Vol. 1. (Political and Public Theologies: Comparisons – Coalitions – Critiques).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Post-truth Politics, Performatives and the Force

  Patrik Fridlund, 2020 nov 5, I: Jus Cogens. 2, 3, s. 215-235 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Biblisk skräck skrämmer och lindrar i utsatta tider

  Jayne Svenungsson, 2020 maj 31, Svenska Dagbladet, s. 16–17 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 16. De sköna konsterna är grannar med Gud

  Jayne Svenungsson, 2020 jan 20, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 17. Church and World: Eusebius's, Augustine's, and Yoder's Interpretations of the Constantinian Shift

  Simon Pedersen Schmidt, 2020, Eugene, Oregon: Pickwick Publications. 168 s. (Princeton Theological Monograph Series)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Det konstruktiva beroendet: Feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle

  Lovisa Nyman, 2020, Lund: Lund University. 326 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. Ethical Considerations in Nutrigenetics and Nutrigenomics

  Ulf Görman, Jennie Ahlgren & Karin Nordström, 2020, Principles of Nutrigenetics and Nutrigenomics: Fundamentals for Individualized Nutrition. De Caterina, R., Martinez, J. A. & Kohlmeier, M. (red.). London: Academic Press, s. 543-548

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Idealism Turned against Itself: From Hegel to Rosenzweig

  Jayne Svenungsson, 2020, The Reformation of Philosophy: The Philosophical Legacy of the Reformation Reconsidered. Timmann Mjaaland, M. (red.). Tübingen: Mohr Siebeck, s. 97–108 (Religion in Philosophy and Theology ; vol. 102).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Ruth Jackson Ravenscroft, The Veiled God: Friedrich Schleiermacher’s Theology of Finitude

  Jayne Svenungsson, 2020, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 96, 2, s. 205–207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Secularization

  Jayne Svenungsson, 2020, (Accepted/In press) Bloomsbury History: Theory and Method . Bloomsbury Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 23. Teologi: en tragisk vetenskap

  Jayne Svenungsson, 2020, I Pallas Athenas huvud: Hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red.). Makadam förlag, s. 229–235 7 s. (Vetenskapssocietetens skrifter; nr. 98).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. The Art of Listening to the Past: Reflections on Theological History Writing

  Jayne Svenungsson, 2020, I: Patristica Nordica Annuaria. 35, s. 29–43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Tolkning och teologisk literacy

  Johanna Gustafsson Lundberg, 2020, Så är det inte hos er: Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld. Fahlgren, S., Halldorf, J., Sidenvall, E. & Wejryd, C. (red.). Stockholm: Verbum, Vol. 42. s. 187-204 (Svenska kyrkans forskningsserie).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Ukraine and Saakashvili Nexus

  Tornike Metreveli, 2020, Religious Information Service of Ukraine.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 27. 2019
 28. Le dialogue interreligieux est-il vraiment un dialogue des rationalités religieuses ou culturelles ?

  Patrik Fridlund, 2019 sep 25, Le dialogue des rationalités culturelles et religieuses. Courau, T-M. (red.). Paris: Les Éditions du Cerf, s. 545-552

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Et nyt teologiforløb: Teologien må være samtidig delt og én

  Simon Pedersen Schmidt, 2019 aug 1, Kristeligt Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Bibelvidenskab er naturligvis også teologi: Vi må indføre et forløb på teologiuddannelserne

  Simon Pedersen Schmidt, 2019 jul 23, Kristeligt Dagblad, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Forsker: Vi må indføre et forløb om bibelvidenskab på teologiuddannelserne

  Simon Pedersen Schmidt, 2019 jul 23, Kristeligt Dagblad, s. 8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. Med en kärna av tro

  Jayne Svenungsson, 2019 jul 7, Sydsvenska dagbladet, s. C6–C7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Så blev vi blinda för vår egen religion

  Jayne Svenungsson, 2019 jun 20, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. En annan Abraham: Tre undersökningar av den kristna historiens kris

  Anna Sjöberg, 2019 jun 5, Lund: Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 245 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 35. Inledning

  Dan-Erik Andersson & Johanna Gustafsson Lundberg, 2019 apr 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, s. 7-11 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid

  Dan-Erik Andersson (red.) & Johanna Gustafsson Lundberg (red.), 2019 apr 1, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB. 204 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Il populismo usa la fede negandone l’universalità

  Jayne Svenungsson, 2019 mar 3, Corriere della Sera.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Värdet av en välgrundad moralisk oenighet i en polariserad tid

  Johanna Gustafsson Lundberg & Mats Aldén, 2019 mar 1, Människan och etiken: Välgrundad moral i en polariserad tid. Andersson, D-E. & Gustafsson Lundberg, J. (red.). Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. A somewhat ambivalent relation to religion

  Jakob Wirén, 2019, I: Dialog. 58, 4, s. 240-242

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 40. Christianity and Crisis: Uses and Abuses of Religion in Modern Europe

  Jayne Svenungsson, 2019, I: Eco-Ethica. 8, s. 101–118 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Ett ovälkommet hopp? Om gästfrihet och teologisk integritet i kristen eskatologi

  Jakob Wirén, 2019, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 95, 3, s. 179-191 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Exploring Fictive Kinship among Unaccompanied Refugee Minors in the Church of Sweden

  Jonathan Morgan, 2019, I: Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3, s. 165-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Heidegger och teologin i ljuset av de svarta häftena

  Jayne Svenungsson, 2019, Heideggers testamente: Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Berdinesen, H. & Storm, L. P. (red.). Oslo: Dreyers Forlag A/S, s. 609–623

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Klumme: praksis og teori om Grøn Kirke fra en menighed på Vesterbro

  Simon Pedersen Schmidt, 2019, Grøn Kirke.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Nästa