Kirurgi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Forskning

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Senaste forskningsoutput

Helgadottir, H., Karolin Isaksson, Ildiko Fritz, Christian Ingvar, Lapins, J., Höiom, V., Newton-Bishop, J. & Håkan Olsson, 2020 jun 24, I : Journal of the National Cancer Institute.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1396)