Kirurgi, Lund

Organisation: avdelning

Beskrivning

Till avdelningen hör följande sjukvårdsenheter vid Skånes Universitetssjukhus Lund: kirurgiska kliniken

Forskning

Experimentell och klinisk forskning pågår i avsikt att förbättra förståelse för, diagnostiken och behandlingen av kirurgiska sjukdomar. Viktiga forskningsområden är esofaguscancer, levercancer, endokrina buktumörer och bröstcancer. Portal hypertension, pankreatit, inflammatorisk tarmsjukdom, hyperparathyreoidism. Nutrition vid kirurgi/trauma, abdominell sepsis. Kirurgisk omvårdnad.

Senaste forskningsoutput

Oscar Åkesson, Falkenback, D., Johansson, G. & Abrahamsson, P., 2020, I : Journal of Surgical Research. 245, s. 537-543 7 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1299)