Synkrotronljusfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik är inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Vi strävar efter en fundamental förståelse på atomär nivå av de fysikaliska processer som bestämmer sambandet mellan atomernas geometriska position och de elektroniska egenskaperna hos mikro-, nano- och kvantstrukturer samt mesoskopiska system. Forskningen är grundvetenskaplig men har nära anknytning till tillämpade problem inom exempelvis halvledarstrukturer, katalytiska material och artificiella materialkomponenter. De experimentella tekniker vi främst utnyttjar är synkrotronljusbaserade spektroskopi-, mikroskopi- och diffraktionsmetoder samt sveptunnelmikroskopi. I en nära framtid planerar vi att komplettera våra undersökningar med tidsupplösta mätningar, dvs studera dynamiska förlopp och deras relation till elektroniska och strukturella parametrar.

Senaste forskningsoutput

L. Shen, M. Seaberg, E. Blackburn & J. J. Turner, 2021 apr 14, I: MRS Advances. 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

L. Shen, E. Campillo, E. Young, C. Bulbucan, R. Westerström, M. Laver, P. J. Baker & E. Blackburn, 2021 apr 14, I: Physical Review B. 103, 13, 10 s., 134420.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (915)