Synkrotronljusfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik är inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Vi strävar efter en fundamental förståelse på atomär nivå av de fysikaliska processer som bestämmer sambandet mellan atomernas geometriska position och de elektroniska egenskaperna hos mikro-, nano- och kvantstrukturer samt mesoskopiska system. Forskningen är grundvetenskaplig men har nära anknytning till tillämpade problem inom exempelvis halvledarstrukturer, katalytiska material och artificiella materialkomponenter. De experimentella tekniker vi främst utnyttjar är synkrotronljusbaserade spektroskopi-, mikroskopi- och diffraktionsmetoder samt sveptunnelmikroskopi. I en nära framtid planerar vi att komplettera våra undersökningar med tidsupplösta mätningar, dvs studera dynamiska förlopp och deras relation till elektroniska och strukturella parametrar.

Senaste forskningsoutput

Långberg, M., Örnek, C., Evertsson, J., Gary S. Harlow, Weronica Linpé, Lisa Rullik, Carlà, F., Felici, R., Bettini, E., Kivisäkk, U., Edvin Lundgren & Pan, J., 2019 dec 1, I : npj Materials Degradation. 3, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Weber, T., Pfrommer, J., Abb, M. J. S., Herd, B., Khalid, O., Rohnke, M., Lakner, P. H., Evertsson, J., Volkov, S., Bertram, F., Znaiguia, R., Carla, F., Vonk, V., Edvin Lundgren, Stierle, A. & Over, H., 2019 jun 12, I : ACS Catalysis. 9, 7, s. 6530-6539 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

S. Pfaff, Zhou, J., U. Hejral, J. Gustafson, Shipilin, M., S. Albertin, Blomberg, S., Gutowski, O., Dippel, A., E. Lundgren & J. Zetterberg, 2019 mar 13, I : Review of Scientific Instruments. 90, 3, 033703.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (768)