Synkrotronljusfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen vid avdelningen för synkrotronljusfysik är inriktad mot experimentella studier av elektroniska och strukturella egenskaper hos ytor och gränsskikt. Vi strävar efter en fundamental förståelse på atomär nivå av de fysikaliska processer som bestämmer sambandet mellan atomernas geometriska position och de elektroniska egenskaperna hos mikro-, nano- och kvantstrukturer samt mesoskopiska system. Forskningen är grundvetenskaplig men har nära anknytning till tillämpade problem inom exempelvis halvledarstrukturer, katalytiska material och artificiella materialkomponenter. De experimentella tekniker vi främst utnyttjar är synkrotronljusbaserade spektroskopi-, mikroskopi- och diffraktionsmetoder samt sveptunnelmikroskopi. I en nära framtid planerar vi att komplettera våra undersökningar med tidsupplösta mätningar, dvs studera dynamiska förlopp och deras relation till elektroniska och strukturella parametrar.

Senaste forskningsoutput

Cheng, Y. C., Sara Mikaelsson, Nandi, S., Lisa Rämisch, Chen Guo, Carlström, S., Harth, A., Jan Vogelsang, Miranda, M., Cord L. Arnold, Anne L'Huillier & Mathieu Gisselbrecht, 2020 maj 19, I : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117, 20, s. 10727-10732 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Temperton, R. H., Skowron, S. T., Gibson, A., Handrup, K. & O'Shea, J. N., 2020 maj 16, I : Chemical Physics Letters. 747, 137309.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Garcia-Martinez, F., Schiller, F., Sara Blomberg, Shipilin, M., Merte, L. R., Johan Gustafson, Edvin Lundgren & Ortega, J. E., 2020 apr 30, I : Journal of Physical Chemistry C. 124, 17, s. 9305-9313 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (824)