System och verksamhetsstöd

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Vid avdelningen finns systemförvaltare för de system som sektionen ansvarar för samt operativt ansvarig mot statens servicecenter (SSC). Vidare finns också personalsamordning för delar av förvaltningen, administration för sektionen och kommunikatör som bl a kommunicerar ut Nyhetsbrev inom personalområdet.