Internationella miljöinstitutet

Organisation: centrumbildning

Beskrivning

Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum som bedriver forskning och utbildning vid Lunds universitet. Vi bidrar till hållbarhetslösningar åt myndigheter och näringsliv genom forskning inom styrningsprocesser, policyutvärdering och affärsmodeller såväl som utveckling av visioner och scenarier för en hållbar framtid.

Senaste forskningsoutput

Joseph Reyes, José Manuel Cansino, Rocío Román-Collado & Luis Mundaca, 2020 sep 9, 54 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Peter Arnfalk & Lena Winslott Hiselius, 2020 aug 24, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, s. 1-6, 6 s. (IIIEE Working Papers).

Forskningsoutput: Working paper

Samuli Patala, Asta Salmi & Nancy Bocken, 2020 jul 10, I : Journal of Cleaner Production. 261, 121093.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1218)