Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Andrea Valassi, Efe Yazgan, Josh McFayden, Simone Amoroso, Joshua Bendavid, Andy Buckley, Matteo Cacciari, Taylor Childers, Vitaliano Ciulli, Rikkert Frederix, Stefano Frixione, Francesco Giuli, Alexander Grohsjean, Christian Gütschow, Stefan Höche, Walter Hopkins, Philip Ilten, Dmitri Konstantinov, Frank Krauss, Qiang Li & 20 andra, Leif Lönnblad, Fabio Maltoni, Michelangelo Mangano, Zach Marshall, Olivier Mattelaer, Javier Fernandez Menendez, Stephen Mrenna, Servesh Muralidharan, Tobias Neumann, Simon Plätzer, Stefan Prestel, Stefan Roiser, Marek Schönherr, Holger Schulz, Markus Schulz, Elizabeth Sexton-Kennedy, Frank Siegert, Andrzej Siódmok, Graeme A. Stewart & The HSF Physics Event Generator WG The HSF Physics Event Generator WG, 2021 dec 1, I: Computing and Software for Big Science. 5, 1, 12.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Marius Utheim, 2021 aug 24, Lund. 256 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Marius Utheim, Christian Bierlich & Torbjorn Sjostrand, 2021 jul 9, I: European Physical Journal A. 227.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (871)