Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Joel Oredsson & Johan Rathsman, 2019 feb 22, I : Journal of High Energy Physics. 2019, 2, 152.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Krelina, M., Nemchik, J., Roman Pasechnik & Čepila, J., 2019 feb 20, I : European Physical Journal C. 79, 2, 154.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Csörgő, T., R. Pasechnik & Ster, A., 2019 jan 28, I : European Physical Journal C. 79, 1, 62.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (443)