Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Broggio, A., Ferroglia, A., Rikkert Frederix, Pagani, D., Pecjak, B. D. & Tsinikos, I., 2019 aug 1, I : Journal of High Energy Physics. 2019, 8, 39.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Höche, S., Prestel, S. & Schulz, H., 2019 jul 24, I : Physical Review D. 100, 1, 014024.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

FCC Collaboration, Abada, A., Arias, S., Torbjörn Sjöstrand & Zurita, J., 2019 jul, I : European Physical Journal: Special Topics. 228, 5, s. 1109-1382 274 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (641)