Teoretisk partikelfysik

Organisation: avdelning

Forskning

Gruppen i teoretisk partikelfysik studerar materians minsta beståndsdelar och hur dessa växelverkar med varandra. När partiklar bringas att kollidera vid höga energier, t.ex. vid den stora LHC-acceleratorn vid CERN, så dominerar stark växelverkan. Denna beskrives av en teori kallad QCD, som formuleras i matematiska ekvationer så komplicerade att de inte kan lösas exakt. Istället utvecklas approximativa men mycket sofistikerade och detaljerade datorsimuleringar av kollisionsprocesserna i vår grupp. Dessa s.k. Lundamontecarlos användes världen över för att tolka experimentella resultat. Komplementär information erhålles genom precisionsmätningar vid lägre energier, t.ex. i sönderfall, och vi utvecklar aktivt teoretiska beskrivningar av detta. QCD är del i en större teori, standardmodellen. Men även om denna är väldigt framgångsrik så har den sina begränsningar och brister, och därför utvecklas modeller som söker gå bortom den. Gruppen deltar också i denna sorts studier.

Senaste forskningsoutput

Astrid Ordell, Roman Pasechnik & Serodio, H., 2020 aug 14, I : Physical Review D. 102, 3, 035016.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Christian Bierlich, Buckley, A., Christensen, C. H., Peter Harald Lindenov Christiansen, Duncan, C. B., Grosse-Oetringhaus, J. F., Karczmarczyk, P., Kirchgaeßer, P., Klein, J., Leif Lönnblad, Preghenella, R., Rasmussen, C. O., Stefaniak, M. & Vislavicius, V., 2020 maj 29, I : European Physical Journal C. 80, 5, 485.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Bellm, J., Gieseke, S. & Kirchgaeßer, P., 2020 maj 25, I : European Physical Journal C. 80, 5, 469.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (802)