Teoretisk filosofi

Organisation: avdelning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Tillgängligt medvetande, fenomenellt medvetande och deras neurala korrelat

  Asger Kirkeby-Hinrup

  Swedish Research Council

  2019/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 2. CogPhi: Cognitive Philosophy Research Group (CogPhi)

  Andreas Stephens, Trond Arild Tjøstheim, Maximilian Roszko, Erik J Olsson, Andrey Anikin & Theoretical Philosophy, University of Zurich Arthur Schwaninger

  2018/11/01 → …

  Projekt: Nätverk

 3. Matters of Art and Practice: In Dialogue with Things

  Ingar Brinck

  2018/02/012019/01/31

  Projekt: Forskning

 4. Rationality and Group Behavior

  Carlo Proietti

  Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 5. IMPROV: The philosophy and practice of improvisation

  Mikko Salmela, Susanne Ravn, James McQuirk, Ingar Brinck, Alessandro Salice & Olle Blomberg

  2017/01/012018/06/23

  Projekt: Forskning

 6. Metaphysical Explanation

  Robin Stenwall

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Religion Without Belief

  Carl-Johan Palmqvist, Erik J Olsson & Martin Lembke

  2016/09/012020/12/31

  Projekt: Avhandling

 8. Social robots in human environments

  Ingar Brinck & Christian Balkenius

  2016/04/042021/04/03

  Projekt: Forskning

 9. Kausalitet på social nivå

  Tobias Hansson Wahlberg

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Logical Modelling of Collective Attitudes and their Dynamics

  Carlo Proietti

  Swedish Research Council

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Kerstin Hesselgrens gästprofessur

  Erik J Olsson

  2013/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Kollektiv kompetens i delibererande grupper: om demokratins epistemologiska grundvalar

  Erik J Olsson, George Masterton, Jens Ulrik Hansen & Staffan Angere

  2013/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Kunskap i en digital värld: tillit, trovärdighet och relevans på nätet

  Cathrine V. Felix, Emmanuel Genot, Erik J Olsson, George Masterton, Kristoffer Ahlstrom-Vij, Rasmus Kraemmer Rendsvig, Sille Obelitz Søe, Ylva von Gerber, Jonas Fransson, Cecilia Andersson, Jutta Haider, Lars Ilshammar, Linnéa Lindsköld, Olof Sundin, Sara Kjellberg & Hanna Carlsson

  Swedish Research Council

  2013/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Metaphysics and Collectivity

  Björn Petersson, Olle Blomberg, Gunnar Björnsson, Johan Brännmark, Åsa Burman, Tobias Hansson Wahlberg, Patrizio Lo Presti, Anna-Sofia Maurin, Jeroen Smid & Andras Szigeti

  Swedish Research Council

  2012/03/01 → …

  Projekt: Nätverk

 16. Komplexa helheter

  Anna-Sofia Maurin

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 17. McTaggarts Paradox

  Rögnvaldur Ingthorsson

  2012/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Social ontologi och fortbestånd

  Tobias Hansson Wahlberg

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Language Games, Signaling Games, and Interpretation

  Justine Jacot

  2011/09/012015/12/31

  Projekt: Avhandling

 20. Centrum för Kognitiv Semiotik (CCS)

  Sara Lenninger, Göran Sonesson, Junichi Toyota, Ingar Brinck, Lars Kopp, Arthur Holmer, Anastasia Karlsson, Damrong Tayanin, Gerd Carling, Gisela Håkansson, Johan Blomberg, Jordan Zlatev, Lars-Åke Henningsson, Mats Andrén, Susan Sayehli, Teresa Strandviken, Joel Parthemore, Tomas Persson, Anna Cabak Rédei, Elainie Alenkær Madsen, Alf Hornborg, Mats Andrén, Lars-Åke Henningsson, Lars Kopp, Damrong Tayanin & Junichi Toyota

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 21. Cognition in context

  Ingar Brinck, Chhanda Chakraborti & Maria Larsson

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 22. Kunskap i sociala nätverk

  Erik J Olsson & Staffan Angere

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Ontologiskt rättfärdigande: från sken till verklighet

  Anna-Sofia Maurin

  2009/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 24. Kognition i kontext

  Ingar Brinck, Maria Larsson & Chhanda Chakraborti

  Swedish Research Council

  2009/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 25. Continuity in Scientific Revolutions

  Frank Zenker

  2008/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

Föregående 1 2 Nästa