Teaterns teori och praktik

Organisation: avdelning

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Filmvetenskap
    Nyckelord
    • Scandinavian cinema, European cinema, popular culture, participatory culture, film history, cultural memory, film industry