Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Binetti, M., Caggiani, L., Rosalia Camporeale & Ottomanelli, M., 2019 maj 15, I : Sustainability. 11, 10, 24 s., 2772.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rosalia Camporeale, Caggiani, L., Fonzone, A. & Ottomanelli, M., 2019 maj 1, I : Transportation Planning and Technology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Strnad, B., Temmerman, P., Develtere, A. & Andras Varhelyi, 2019 apr 30, 38 s. (Deliverable of the Project IRIS - Incursion Reduction to Increase Safety in road work zones project within the CEDR Transnational Road Research Programme https://www.cedr-iris.eu/)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (863)