Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Fredrik Pettersson, Vanessa Stjernborg & Carey Curtis, 2021 jun, I: Cities. 113, June, 103153.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alfred Söderberg, 2021 maj 28, Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden. 190 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Majid Kazemzadeh, Zahra Noori, Hasan Alipour, Sadegh Jamali & Bijan Seyednasrollah, 2021 maj 15, I: Journal of Environmental Management. 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (993)