Trafik och väg

Organisation: avdelning

Beskrivning

Verksamheten Trafik & väg är en del av Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Forskningen vid Trafik & väg handlar om trafikanten, trafikmedel och trafikanläggningar - från planering och utformning till drift och underhåll. Faktorer som påverkar samhällets trafikbehov studeras samt trafikanläggningars anpassning till de krav som trafikanter, kringboende och samhället ställer på tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, miljö och samhällsekonomi. Forskningen inom vägbyggnadsområdet fokuseras även på att studera egenskaper hos material som ingår i en vägkonstruktion för att finna modeller för att dimensionera uthålliga konstruktioner.

Senaste forskningsoutput

Andras Varhelyi, Strnad, B., Temmerman, P., Kuppels, L. & Daniels, S., 2020 apr 30, Proceedings of the Transport Research Arena TRA 2020 conference "Rethinking transport Towards clean and inclusive mobility" Helsinki, Finland. . The Finnish Transport and Communications Agency Traficom , s. 1-9 9 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Caggiani, L., Rosalia Camporeale, Dimitrijević, B. & Vidović, M., 2020 mar 20, I : Transportation Research Procedia. s. 185-192 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pogodzinska, S., Kiec, M. & Carmelo D'Agostino, 2020 mar 20, I : Transportation Research Procedia. 45, s. 874-881 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (940)