Universitetets särskilda verksamheter

Organisation: grupperingsnod

Beskrivning

Centrumbildningar är samarbetsorgan för problemområden av fakultets- eller ämnesövergripande slag eller för frågor definierade utifrån ett samhälleligt perspektiv. Inrättade av universitetsstyrelse eller rektor.

Forskning

Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna. Forskningen syftar till att vara gränsöverskridande och samhällsrelevant och har en stark internationell prägel. Universitets särskilda verksamheter tar sig an globala och regionala utmaningar i nära samarbete med aktörer utanför universitetet samt utgör viktiga nätverk på både regional och global nivå. Några av våra främsta tvärvetenskapliga forskningsområden är miljö och hållbarhet, hälsa, digitalisering, innovation och områdesstudier.

Senaste forskningsoutput

J. Blasch, N. M. van der Grijp, D. Petrovics, J. Palm, N. Bocken, S. J. Darby, J. Barnes, P. Hansen, T. Kamin, U. Golob, M. Andor, S. Sommer, A. Nicita, M. Musolino & M. Mlinarič, 2021 okt 8, I: Energy Research and Social Science. 82, 102276.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elina Brutschin, Aleh Cherp & Jessica Jewell, 2021 okt 1, I: Energy Research and Social Science. 80, 102221.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1956)