Universitetets särskilda verksamheter

Organisation: grupperingsnod

Beskrivning

Centrumbildningar är samarbetsorgan för problemområden av fakultets- eller ämnesövergripande slag eller för frågor definierade utifrån ett samhälleligt perspektiv. Inrättade av universitetsstyrelse eller rektor.

Forskning

Universitetets särskilda verksamheter (USV) utgör en plattform för gränsöverskridande verksamheter som kompletterar de traditionella disciplinerna. Forskningen syftar till att vara gränsöverskridande och samhällsrelevant och har en stark internationell prägel. Universitets särskilda verksamheter tar sig an globala och regionala utmaningar i nära samarbete med aktörer utanför universitetet samt utgör viktiga nätverk på både regional och global nivå. Några av våra främsta tvärvetenskapliga forskningsområden är miljö och hållbarhet, hälsa, digitalisering, innovation och områdesstudier.

Senaste forskningsoutput

Marie Cronqvist, Lynn Åkesson & Ulrika Oredsson, 2020 okt, Lund : Lund University.

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Joseph Reyes, José Manuel Cansino, Rocío Román-Collado & Luis Mundaca, 2020 sep 9, 54 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Peter Arnfalk & Lena Winslott Hiselius, 2020 aug 24, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, s. 1-6, 6 s. (IIIEE Working Papers).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (1837)