Verksamhetsstöd

Organisation: avdelning

Beskrivning

I avdelningens uppdrag ingår två övergripande verksamhetsområden, AMS (arbetsmiljö, miljö och säkerhet) och lokalförvaltning. Inom verksamhetsområdet AMS arbetar avdelningen med frågor som rör den fysiska arbetsmiljön. Inom verksamhetsområdet lokalförvaltning ingår uppdrag för lokalplanering och hyresdebiteringar, samt utredning och genomförande av om- och nybyggnadsprojekt.