Mi Lennhag

Doktorand, Filosofie magister i statsvetenskap, Filosofie kandidat i Östeuropakunskap och ryska
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Actors for a Sustainable Peace - A Seminar about Women Gaining Power in Peace Processes

  Lennhag, M. (ordförande)
  2011 okt 3

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 2. Beyond Transition? New Directions in Eastern and Central European Studies.

  Lennhag, M. (värd)
  2013 okt 22013 okt 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

 3. Beyond Transition? New Directions in Eastern and Central European Studies.

  Lennhag, M. (presentatör)
  2013 okt 22013 okt 4

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 4. Delat ordförandeskap, styrelseledamot i "Slaviska föreningen"

  Lennhag, M. (ordförande)
  20062011

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

 5. Expert/skribent för Nationalencyklopedin i artiklar om Östeuropa

  Lennhag, M. (Roll ej angiven)
  2018 → …

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

 6. Informal Networks, Clientelism and Corruption in Politics, State Administration, Business and Society. Case Studies from Central and Eastern Europe

  Lennhag, M. (presentatör)
  2010 aug 12010 aug 7

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 7. Nordic Russian and Eastern European Studies Conference Intentions, Interactions and Paradoxes in Post-Socialist Space

  Lennhag, M. (presentatör)
  2013 maj 232013 maj 26

  Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

 8. Nordisk Østforum (Tidskrift)

  Lennhag, M. (peer reviewer)
  2011 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 9. Researcher för Transparency Internationals (TI) nya "Government Defence Integrity Index project".

  Lennhag, M. (Konsult)
  20112012

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapKonsultuppdrag

 10. Styrelseuppdrag för "Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien" (2011-2014)

  Lennhag, M. (medlem)
  20112014

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

 11. Svensk researcher för holländsk TV-dokumentär om populistiska partier

  Lennhag, M. (Konsult)
  20112012

  Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapKonsultuppdrag