Åke Nilsson

Professor emeritus

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Forskning inom medicinsk kemi och sedan 1976 inom gastroenterologi och internmedicin. Huvudinriktningen är digestion, absorption och transport av polära lipider, ett fält som bl a har en stark knytning till fosfolipidernas och sfingolipidernas roll vid utveckling av inflammatorisk tarmsjukdom. I den kliniska verksamheten har behandling av inflammatorisk tarmsjukdom och under senare år av kort tarm syndrom varit ett huvudintresse. I samarbete med professor Rui-Dong Duan nyligen visat i såväl kliniska som experimentella studier att enzymet alkaliskt sfingomyelinas, som upptäckts, renats och klonats i gruppen har antiinflammatoriska och anticancer effekter, som bl a motverkar coloncancer.

Senaste forskningsoutput

Åke Nilsson, Gunilla Hoffmann, Mattias Söderholm & Li Zhou, 2019 maj 8, I: Gastrokuriren. 24, 2, s. 58-58 PT58.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Rui-Dong Duan, Erik Hertervig & Åke Nilsson, 2019 maj, I: Gastrokuriren. 24, 2, s. 26-27 MP10.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

Åke Nilsson & Alexandra Vulcan, 2019 apr 16

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (177)