Åsa Arvidsson

Studievägledare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi

Nyckelord

  • Utvecklingspsykologi, Social kognition

Forskning

Jag är beteendevetare med inriktning mot utvecklingspsykologi och social kognition. Mitt huvudintresse ligger i att förstå barn och ungdomars socioemotionella och kognitiva utveckling. Genom att studera stabilitet och förändring i socialt kompetent beteende under skolåren kan man öka kunskapen om hur individuella egenskaper och färdigheter utvecklas och interagerar, för att på så sätt förstå mer om utvecklingen av goda sociala relationer.
Mina två huvudinriktningar:
1. Det socialt kompetenta skolbarnet med fokus på sambanden mellan prosocialt beteende, emotionalitet och emotions reglering, perspektiv-tagande förmåga samt kognitiv emotionsreglering.
2. Den anpassningsbara, sårbara och sociala tonåringen med fokus på sambanden mellan riskbenägenhet, belönings-känslighet och själv-reglering.

Forskningsprojektet - Social kompetens hos skolbarn

En studie om relationen mellan barns individuella förutsättningar och deras sociala samspel med andra. 

Social kompetens är ett populärt och omfattande begrepp vilket gör att definitionerna är många. Det vi menar med socialt kompetenta barn är att de lyckas vidmakthålla en balans mellan de egna behoven och andras. De har förmåga att uppnå personliga mål på ett sätt som samtidigt tar hänsyn till andras behov. Denna förmåga underlättar socialt samspel inom olika kontexter där barnet rör sig (familj, skola, fritid etc).
Om barnet t.ex. inte fungerar med sin omgivning under skolåren kan det innebära negativa konsekvenser för barnets utveckling på både kort och lång sikt.

Syftet med den longitudinella studien var att undersöka stabilitet och förändring i social kompetens under en tvåårsperiod med tre mättillfällen. Vi följde 8-åringar från åk 2 till åk 4, parallellt med 10-åringar från åk 4 till åk 6.  
Inom ramen för projektet ligger mitt forskningsfokus på relationen mellan barnets temperament, kognitiva utveckling och sociala beteende. I synnerhet undersöker jag de longitudinella sambanden mellan emotionalitet och emotions reglering, kognitiv emotionsreglering, utveckling av perspektiv-tagande förmåga och prosocialt beteende.


Senaste forskningsoutput

Åsa Arvidsson & Bengtsson, H., 2013.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Bengtsson, H. & Åsa Arvidsson, 2011.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Bengtsson, H. & Åsa Arvidsson, 2011, I : Social Development. 20, 2, s. 353-375

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)