Åsa Davidsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • vatten, miljöteknik, reningsteknik, biogas

Forskning

Docent Åsa Davidsson är anställd vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och är främst verksam inom VA-teknik. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom biogasområdet. Förutom undervisning arbetar hon för närvarande med olika forskningsprojekt om avfallshantering och avloppvattensrening, med inriktning på anaerob nedbrytning, avlägsnande av mikroföroreningar och "nya" hållbara system i stadsinfrastrukturen för att säkerställa återanvändning av näringsämnen och energi från avfallsströmmar.

Senaste forskningsoutput

Mirjam Victorin, Åsa Davidsson & Ola Wallberg, 2020 sep, I: Bioenergy Research. 13, 3, s. 833-844 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Svetlana Öfverström, Åsa Davidsson, Salar Haghighatafshar, Hamse Kjerstadius & Jes la Cour Jansen, 2020 mar 6, I: Clean Technologies. 2, 1, s. 116 126 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (32)