Åsa Davidsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • vatten, miljöteknik, reningsteknik, biogas

Forskning

Docent Åsa Davidsson är anställd vid Institutionen för kemiteknik vid Lunds universitet och är främst verksam inom VA-teknik. Hon har mer än 15 års erfarenhet inom biogasområdet. Förutom undervisning arbetar hon för närvarande med olika forskningsprojekt om avfallshantering och avloppvattensrening, med inriktning på anaerob nedbrytning, avlägsnande av mikroföroreningar och "nya" hållbara system i stadsinfrastrukturen för att säkerställa återanvändning av näringsämnen och energi från avfallsströmmar.

Senaste forskningsoutput

Nilsson, F., Åsa Davidsson, Per Falås, Bengtsson, S., Bester, K. & Karin Jönsson, 2019, I : Environmental Technology. 40, 20, s. 2601-2607 11 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Hey, T., Bajraktari, N., Åsa Davidsson, Vogel, J., Madsen, H. T., Hélix-Nielsen, C., Jes la Cour Jansen & Karin Jönsson, 2018 feb, I : Environmental Technology. 39, 3, s. 264-276

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kjerstadius, H., Bernstad Saraiva, A., Spångberg, J. & Å. Davidsson, 2017 jul 15, I : Journal of Environmental Management. 197, s. 250-257 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)