Åsa Ek

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Nyckelord

  • human factors, riskhantering, säkerhetshantering, säkerhetskultur, arbetsmiljö

Forskning

Forskning
Forskar inom området människa, teknik, organisation (MTO-faktorer) relaterat till risk- och säkerhetshantering. Forskningen handlar generellt om att ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera systemsvagheter i säkerhetskritiska verksamheter. Speciellt fokuserar forskningen på områdena säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och proaktiv krishantering.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och sker i olika branscher såsom flygtrafikledning, sjöfart, processindustri och kärnkraft.

Medlem i Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM). Är aktiv inom Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle (METALUND).

Senaste forskningsoutput

Radhlinah Aulin, Åsa Ek & Christofer Edling, 2019 apr 26, 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization. Lill, I. & Witt, E. (red.). Emerald Group Publishing Limited, Vol. 2. s. 419-426 9 s. (Emerald Reach Proceedings Series).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Eva Leth, Jonas Borell & Åsa Ek, 2018 aug 5, Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) - Volume IV: Organizational Design and Management ODAM, Professional Affairs, Forensic. Springer, s. 406-412 7 s. (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 821).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Åsa Ek, 2017 jun 6, I : Arbete och hälsa. 51, 2, s. 58-65 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (79)