Åsa Ek

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Nyckelord

  • human factors, riskhantering, säkerhetshantering, säkerhetskultur, arbetsmiljö

Forskning

Forskning
Forskar inom området människa, teknik, organisation (MTO-faktorer) relaterat till risk- och säkerhetshantering. Forskningen handlar generellt om att ta fram metoder och verktyg för att kunna identifiera systemsvagheter i säkerhetskritiska verksamheter. Speciellt fokuserar forskningen på områdena säkerhetskultur, säkerhetshantering, lärande för säkerhet och proaktiv krishantering.

Forskningen är ofta flerdisciplinär och sker i olika branscher såsom flygtrafikledning, sjöfart, processindustri och kärnkraft.

Medlem i centrumbildningen METALUND (medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle.

Senaste forskningsoutput

Kerstin Eriksson, Jonas Borell & Åsa Ek, 2020 jun 15.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Åsa Ek, Jonas Borell & Kerstin Eriksson, 2019 nov 19, Strålsäkerhetsmyndigheten. 74 s. (SSM rapport; vol. 2019-21)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (83)