Åsa Knaggård

Universitetslektor

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Relationen vetenskap-politik
  2. Miljöpolitik
  3. Public policy

Pågående forskning

Min forskning och undervisning rör sig kring de utmaningar som bland annat miljöproblem ställer våra samhällen inför. Det handlar om långa tidsperspektiv, frågor där det krävs ämnes- och sektorsövergripande angreppssätt och där vetenskaplig kunskap spelar en stor roll. Ett huvudspår i min forskning är hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet och långa tidsperspektiv. Exempel på publikationer är artikeln What do policy-makers do with scientific uncertainty?, bokkapitlet The Green State and the Design of Self-Binding och rapporten Klimatsäkrat Skåne. Min nuvarande forskning handlar om hur vetenskap och politik interagerar (eller inte interagerar) i kunskapsspridning.

Senaste forskningsoutput

Åsa Knaggård, Erik Persson & Eriksson, K., 2020 jun 18, I : Challenges. 11, 1, 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elias Isaksson & Åsa Knaggård, 2019 aug 1, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, (K2 WORKING PAPER; vol. 2019, nr. 10).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (23)