Åsa Knaggård

Universitetslektor

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  1. Relationen vetenskap-politik
  2. Miljöpolitik
  3. Public policy

Pågående forskning

Min forskning rör sig kring de utmaningar som bland annat miljöproblem ställer våra samhällen inför. Det handlar om långa tidsperspektiv, frågor där det krävs ämnes- och sektorsövergripande angreppssätt, samarbete över politiska nivåer och där vetenskaplig kunskap spelar en stor roll. Ett huvudspår i min forskning är hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet. Jag arbetar med detta i flera pågående projekt, bland annat i ett projekt om hållbar ansvarsfördelning i svensk klimatanpassning och i ett större internationellt projekt, som jag är del av, om länders respons på covid 19-pandemin (CompCore). Två av mina andra pågående projekt fokuserar på politiska beslutsprocesser om styrmedel (ett projekt om införandet av koldioxidskatter och ett om avskaffandet av fossilbränslesubventioner). Två ytterligare styrmedel som jag arbetar med är ekologisk kompensation och grön infrastruktur. Båda dess begrepp handlar om markanvändning och hur konflikter kring denna kan hanteras. En fjärde gren av min forskning rör forskningens roll i samhället.

Senaste forskningsoutput

Tobias Olofsson, Andreas Vilhelmsson, Maria Hedlund, Åsa Knaggård & Shai Mulinari, 2021 jan 12, Comparative Covid Response: Crisis, Knowledge, Politics. Jasanoff, S., Hilgartner, S., Hurlbut, J. B., Özgöde, O. & Rayzberg, M. (red.). 4 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Åsa Knaggård, Erik Persson & Kerstin Eriksson, 2020 jun 18, I: Challenges. 11, 1, 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (26)