Åsa Lundqvist

Professor

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Historiesociologiska analyser av välfärd och familjerelationer
  • Familjepolitik och föräldrastödspolitik
  • Aktiveringspolitik

Pågående forskning och undervisning

Jag forskar om välfärdspolitik och familjerelationer. Jag har bland annat intresserat mig för framväxten av arbetsmarknads- och familjepolitikens påverkan på genusrelationer, och hur och varför Sveriges familjepolitiska utveckling skiljer sig från de övriga nordiska ländernas. För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet Föräldrastödets politik. Utveckling, former och aktörer (finansierat av Forte)I projektet studeras föräldrastödets historiska utveckling och dess eventuella påverkan på den politiska styrningen av familjen. 

Jag har nyligen publicerat boken Transforming Gender and Family Relations. How Active Labour Market Policy Shaped the Dual Earner Model. Jag är också medförfattare till boken Ensamma mammor. Om du vill läsa mer om några av mina tidigare publikationer, se här: Family Policy Paradoxes och Changing Relations of Welfare.

 

Senaste forskningsoutput

Lisa Eklund & Åsa Lundqvist, 2020, (Accepted/In press) I : Lien social et Politiques.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åsa Lundqvist, 2019, Samhälle i förhandling. Villkor, processer, konsekvenser. Alserve, J. & Löfmark, E. (red.). Örebro: Örebro universitet, s. 227-238 12 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (74)