Åsa Tornberg

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Åsa Segerström

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Diabetes, cerebral palsy, barn, träningsfysiologi, Fysisk aktivitet, Nutrition

Forskning

Jag är universitetslektor och docent i fysioterapi samt forsknings.

Jag tog sjukgymnastexamen 1992, disputerade i klinisk experimentell fysiologi 2010 och blev docent i fysioterapi 2015. Mitt avhandlingsarbete handlade om effekter av fysisk träning och mätmetoder för att utvärdera kondition hos personer med typ 2 diabetes.

Min forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd.

Mina huvudsakliga intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom min forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysiskprestation, både bland patientgrupper och elitidrottare.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Grupper och universitet jag samarbetar med är Genetic & Molecular Epidemiology Unit (GAME), Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC), Danskt Center för Strategisk forskning om Typ 2 Diabetes (DD2), Malmö Idrotts Akademi (MIA), Florida State University, USA samt School of Health Sciences, University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa.      

Senaste forskningsoutput

Schmidt-Lucke, C., Käferle, J., Rydh Berner, BM., Ahlborg, L., Hansen, HM., Skjellvik Tollefsen, U., Thon, T., Damkjaer Moen, R., Pekanovic, A., Åsa Tornberg & Katarina Lauruschkus, 2019 jun 18, I : PeerJ. 7, s. e7098

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)