Åsa Tornberg

Universitetslektor, DocentTidigare namn: Åsa Segerström

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper
  • Sjukgymnastik

Nyckelord

  • Diabetes, cerebral palsy, barn, träningsfysiologi, Fysisk aktivitet, Nutrition, Fysioterapi

Forskning

Jag är universitetslektor och docent i fysioterapi.

Jag tog sjukgymnastexamen 1992, disputerade i klinisk experimentell fysiologi 2010 och blev docent i fysioterapi 2015. Mitt avhandlingsarbete handlade om effekter av fysisk träning och mätmetoder för att utvärdera kondition hos personer med typ 2 diabetes.

Min forskning är inriktad mot hur hälsan påverkas av fysisk träning, fysisk aktivitet och kost, samt hur fysisk träning och fysisk aktivitet kan användas som medicin vid olika sjukdomstillstånd.

Mina huvudsakliga intresseområden är träningsfysiologi, gen-livsstilsinteraktion med fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Inom min forskning ryms även utveckling och utvärdering av olika fysiologiska mätmetoder som används för att mäta fysiskprestation, både bland patientgrupper och elitidrottare.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Senaste forskningsoutput

Katarina Heimburg, Gisela Lilja, Åsa Tornberg, Susann Ullén, Erik Blennow Nordström, Hans Friberg, Niklas Nielsen, Lisa Østergaard, Anders M. Grejs, Helen Hill, Thomas Keeble, Hans Kirkegaard, Marco Mion, Christian Rylander, Magnus Segerström, Johan Undén, Matthew P. Wise & Tobias Cronberg, 2021, I: Resuscitation Plus. 5, s. 100076

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Katarina Lauruschkus & Åsa Tornberg, 2020 okt, Boern i fysioterapi, 2, s. 49-52 4 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Tibor V Varga, Ashfaq Ali, Jose A R Herrera, Linda L Ahonen, Ismo M Mattila, Naba H Al-Sari, Cristina Legido-Quigley, Sven Skouby, Søren Brunak & Åsa B Tornberg, 2020 feb 11, I: Scientific Reports. 10, s. 1-9 2349.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (60)