Åse Svensson

knuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • trafik, trafiksäkerhet, konfliktteknik, hållbar stad, gående, cyklande

Forskning

Åse Svensson är docent i Trafikteknik vid Trafik och väg, Lunds universitet, med en forskningsbakgrund i trafiksäkerhet. Hennes trafiksäkerhetsforskning handlar ofta om alternativ/komplement till olycksdata, dvs indirekta trafiksäkerhetsindikatorer (Konflikttekniker), för att bedöma och utvärdera trafiksäkerhet. Generellt, handlar hennes forskning ofta om metoder för att utvärdera trafikrelaterade kvaliteter i den hållbara staden, så förutom konfliktstudier, innehåller detta även andra typer av trafikantbeteenden och trafikanters upplevelser. Fokus ligger på gående och cyklande med syfte att främja utformning av trafikanläggningar som möter dessa gruppers behov och krav gällande trafiksäkerhet och framkomlighet.

Senaste forskningsoutput

Hautein, S., Till Koglin, Sick Nielsen, T. & Åse Svensson, 2019 mar 1, I : International Journal of Sustainable Transportation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åse Svensson & Hampus Ekblad, 2018 nov 30, 47 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (48)