Abbas Batwa

knuten till universitetet

Senaste forskningsoutput

Abbas Batwa & Andreas Norrman, 2020, I: Operations and Supply Chain Management. 13, 3, s. 294-306 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (1)