Adam Kristensson

Universitetslektor, Docent, , Doktor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. COLOSSAL

  Adam Kristensson & Axel Eriksson

  2018/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Ageing of soot particles

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Erik Ahlberg, Axel Eriksson, Stina Ausmeel, Panu Karjalainen, Thomas Bjerring Kristensen & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2018/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Contribution to particle exposure due to ship emissions

  Adam Kristensson, Kirsten Inga Kling, Moa Sporre, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg & Mårten Spanne

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Crafoordska stiftelsen, Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

  2016/01/012020/05/31

  Projekt: Forskning

 4. Soot particles emitted by ship vessels before and after SECA regulation

  Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Åsa M. Hallquist, Erik S Thomson & Patrik Nilsson

  Crafoordska stiftelsen, FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2014/01/012020/05/31

  Projekt: Forskning

 5. Var kommer de luftburna partiklarna i Skåne från?

  Adam Kristensson, Margareta Sandahl & Marianne Glasius

  Crafoordska stiftelsen

  2019/01/012020/04/30

  Projekt: Forskning

 6. Forest-atmosphere exchanges and climate feedbacks

  Erik Swietlicki, Adam Kristensson, Stina Ausmeel, Axel Eriksson, Erik Ahlberg, Jacob Klenø Nøjgaard, Thomas Holst & Marcin Jackowicz-Korczynski

  Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Stina Werners Fond, Swedish Research Council

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning