Adriana Di Lorenzo Tillborg

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Pedagogik

Nyckelord

  • Kulturskola, art and music schools, Policy, inclusion, discourse

Forskning

Kulturskolor, policyprocesser och inkluderingsdiskurser 

Trots att det finns en kulturskola i circa 97 % av Sveriges kommuner, har dessa skolor inga nationella styrdokument. Nyligen har dock den svenska regeringen initierat en utredning för att föreslå en nationell strategi. Syftet med min avhandling är att undersöka de diskurser som framträder när kulturskoleledare pratar om sin egen praktik, om policyprocesser och om inkludering.

Svensk musikpedagogisk forskning saknar ledarskapsperspektiv på kulturskolor. Med tanke på den viktiga roll som kulturskoleledare har i policyprocesser, fyller denna undersökning ut kunskapsluckor i en tid av omprövningar av kulturskolans uppdrag.

Senaste forskningsoutput

Eva Sæther & Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019 apr, Advancing music education in Northern Europe. Routledge Taylor & Francis

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019 mar, Centrum för barnkulturforsknings skriftserie. Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, Vol. 51.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)