Agneta Malmgren Fänge

UniversitetslektorTidigare namn: Agneta Fänge

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Arbetsterapi
  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Nyckelord

  • Boende, Utvärderingsforskning, Fall, Demens, CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

Min forskning fokuserar olika interventioner i boendet för äldre och personer med funktionshinder. Detta inkluderar både ordinära bostäder samt särskilt boende.  Exempel på pågående projekt: Långtidseffekter av bostadsanpassningar och förflyttningshjälpmedelsanvändning för individ och samhälle; Effekter av att använda tekniska övervakningsutrustning i hemmen hos personer med demens, för vårdgivare och individ; Fallprevention i särskilda boende. De resultat som studeras är relaterade till t ex användbarheten av hemmet, aktivitet, delaktighet, fall, och kostnadseffektivitet. Projekten iinkluderar individ, anhöriga och personal.  De inkluderar även utveckling av IKT-baserade utbildningsplattformar för utbildning och stöd till personal samt utveckling av olika implementeringsstrategier inom kommunal rehabilitering.

En andra forskningsspår fokuserar utbildning och lärande. Detta inkluderar: användning av forskningsresultat och metoder inom hälso- och sjukvården bland studenter som genomgått utbildnings på masternivå; samt Bedömning och examination av kurser och lärandemål. 

Doktorsavhandling
Malmgren Fänge, A. (2004): Strategies for the evaluation of housing adaptations. Accessibility, usability and ADL dependence. Lunds Universitet, Faculty of Medicine. ISBN 91-974281-5-9.

Undervisning

Sedan 1 juli 2010 är jag även programdirektör för masterprogrammet i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Programmet vänder sig till legitimerade arbetsterapeuter, audionomer, barnmorskor, fysioterapeuter, logopeder, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Senaste forskningsoutput

Connie Lethin, Hanson, E., Margioti, E., Carlos Chiatti, Gagliardi, C., Vaz de Carvalho, C. & Agneta Malmgren Fänge, 2019 jun 30, I : Social Sciences. 8, 7, 203.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Eva Ekvall Hansson, Agneta Malmgren Fänge, Lydin, M., Falkvall, F., Smedberg, D., Kallmen, J., Eva Nordell & Wimarlund, V., 2019 maj 23, s. PO.S:54.

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Visa alla (109)