Albert Westergren

knuten till universitetet, Gästprofessor

Forskning

Min forskning under avhandlingsarbetet fokuserade på äldre, särskilt äldre personer med stroke och deras ät- och nutritionsproblem. Studierna bedrevs inom akutvård samt rehabilitering. Efter disputation (2001) har forskningen utvidgats till att omfatta äldres vård och omsorg inom sluten-, primär- och kommunal vård och omsorg, samt hos äldre som bor kvar hemma. Inriktningen mot neurologi och nutrition har bibehållits. Jag blev docent vid Lunds Universitet 2006. Under åren 2007-2012 hade jag en forskarassistenttjänst som finansierades av Vetenskapsrådet. Jag blev professor 2009.

Förutom ovan nämnda, arbetar jag även med metodologisk och tillämpad psykometri och metrologi, det vill säga metoder för utvärdering och utveckling av instrument/skattningsskalor baserat på klassisk och modern testteori.

Senaste forskningsoutput

Anna Nivestam, Albert Westergren, Petersson, P. & Maria Haak, 2020 maj 14, I : BMC Public Health. 20, 688.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Albert Westergren, Behm, L., Lindhardt, T., Magnus C Persson & Gerd Ahlström, 2020 jan 31, I : PLoS ONE. 15, 1, e0228379.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Albert Westergren, 2019, I : Journal of nursing measurement. 27, 3, s. 478-492 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)