Albin Heimerson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datorsystem
  • Reglerteknik

Undervisning

Reglerteknik AK - Höst 2018 och Kina 2018

Systemteknik och processreglering - Vår 2019 och vår 2020

Forskning

Maskininlärning och reglerteknik för kontroll av komplexa system. Autonoma datacenter.