Aleksandra Turkiewicz

Statistiker, MSc, PhD, CStat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Ortopedi

Forskning

Docent i medicinsk statistik, verksam vid Enheten för klinisk epidemiologi, IKVL. Jobbar med design och analys av kliniska och pre-kliniska studier. Forskningsintressen ligger inom register-baserad epidemiologi med fokus på kvantifiering av systematiska fel, hierarkiska modeller för omics data samt metoder för hantering av missing data. Kursansvarig för en obligatorisk kurs i statistik för doktorander vid Medicinska fakulteten, med fokus på pre-kliniska studier.

Senaste forskningsoutput

V. P. Karjalainen, I. Kestilä, M. A. Finnilä, E. Folkesson, A. Turkiewicz, P. Önnerfjord, V. Hughes, J. Tjörnstrand, M. Englund & S. Saarakkala, 2021 feb 12, I: Osteoarthritis and Cartilage.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (80)