Alexander Hardenberger

Doktorand

Forskning

Alexander Hardenberger doktorerar i processrätt. Han avlade juristexamen vid Lunds universitet 2017 och arbetade som biträdande jurist fram till dess att han i januari 2019 antogs som doktorand. Alexanders forskningsprojekt bär arbetstiteln Åberopande och åberopsbörda i kontraktstvister. Inom ramen för projektet undersöker Alexander det kommunikationsmönster som ligger i parternas processföring och domstolens beslutsfattande. I centrum för studien står de delar av den svenska civilprocessrätten som reglerar parternas åberopande av grunder samt parternas respektive invändningar mot dessa åberopade grunder. 

Undervisning

Alexander Hardenberger undervisar på juristprogrammets grundkurs i civilprocessrätt.

Samverkan

Alexander Hardenberger är en del av forskningsmiljön Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet; ett samarbete mellan handelsrättsliga, juridiska och rättssociologiska institutionerna. 

Senaste forskningsoutput

Alexander Hardenberger, 2019, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10. Sandberg, F., K. C. & Schultz, M. (red.). Jure Förlag AB, s. 149-166

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (5)