Alexander Hardenberger

Doktorand

Forskning

Alexander Hardenberger doktorerar i processrätt. Han avlade juristexamen vid Lunds universitet 2017 och arbetade som biträdande jurist fram till dess att han i januari 2019 antogs som doktorand. Alexanders forskning berör principer om åberopsbörda och bevisbörda i kontraktstvister.

Undervisning

Alexander Hardenberger undervisar på juristprogrammets grundkurs i civilprocessrätt.

Samverkan

Alexander Hardenberger är en del av forskningsmiljön Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet; ett samarbete mellan handelsrättsliga, juridiska och rättssociologiska institutionerna. 

Senaste forskningsoutput

Alexander Hardenberger, 2019, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10. Sandberg, F., K. C. & Schultz, M. (red.). Jure Förlag AB, s. 149-166

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Alexander Hardenberger, 2018, I : Svensk Juristtidning. 4/18, s. 360-374 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)