Alexander Maurits

UniversitetslektorTidigare namn: Alexander Gustavsson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap
  • Historia

Yrkesarbete

Född 1978, teol. dr i kyrkohistoria, fil. mag. med historia som huvudämne, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (tj.led.) och universitetslektor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Perioden 2015-2020 prefekt vid CTR.

Forskning

I december 2011 disputerade jag på avhandlingen Den vackra och erkända patriarchalismen. Den lundensiska högkyrkligens präst- och mansideal. I avhandlingen ger jag en bild av 1800-talets prästmannaideal, men jag visar också på den centrala roll som religionen hade i det svenska samhället långt fram i modern tid.

Utöver avhandlingen har jag även skrivit ett antal artiklar som rör frågor om hjälteideal och historiebruk, prästmannaideal och hushållsideologi.

Min forskning inriktar sig för närvarande på följande teman:

* Svenska kyrkan och moderniteten
* Prästfruideal under 1900-talet
* Kyrka och idrott
* Antiklerikalism

Undervisning

Jag undervisar och handleder på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Jag har också tagit initiativ till de tvärvetenskapliga kurserna "Religion and Sports" och Metoo - kamp om erkännande i historia och nutid".

Senaste forskningsoutput

Martin Nykvist & Alexander Maurits, 2019, Sport and Christianity: Historical Perspectives. McLeod, H., Justvik, N. M. & Hess, R. (red.). Routledge, s. 26-41 (Sport in the Global Society: Historical Perspectives).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Alexander Maurits & Tine Van Osselaer, 2019, (Submitted) The Domestic Sphere in Europe (16th to 19th Century). Eibach, J. & Lanzinger, M. (red.). Routledge

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (66)