Alexander Maurits

UniversitetslektorTidigare namn: Alexander Gustavsson
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. The Domestic Sphere as a Religious Space in Nineteenth Century

  Alexander Maurits & Van Osselaer, T., 2019, (Submitted) The Domestic Sphere in Europe (16th to 19th Century). Eibach, J. & Lanzinger, M. (red.). Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 2018
 4. Vikten av underbyggda samtal om undervisning och studenters lärande

  Alexander Maurits & Katarina Mårtensson, 2018 sep 10, Pedagogiska dilemman: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016. s. 7-11 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFörord till konferenspublikation

 5. A Sportful History of Christianity: The Case of Twentieth-Century Sweden

  Martin Nykvist & Alexander Maurits, 2018, I : The International Journal of the History of Sport. 35, 1, s. 27-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Göran Gustafsson 1936–2018

  Anders Jarlert, Alexander Maurits & Samuel Byrskog, 2018, Svenska Dagbladet, Stockholm, 2018, 19 augusti, s. 37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 7. Minnesord om Göran Gustafsson

  Samuel Byrskog, Anders Jarlert & Alexander Maurits, 2018, Sydsvenska dagbladet, 2018, 17 augusti.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 8. 2017
 9. Andra målsättningar går ut över högskolans kvalitet

  Alexander Maurits & Hägerland, T., 2017 jul 31, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. Regeringens hårda styrning skadlig för högskolan

  Alexander Maurits & Hägerland, T., 2017 jul 26, Svenska Dagbladet, s. 4-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 11. Classics in Northern European Church History over 500 Years: Essays in Honour of Anders Jarlert

  David Gudmundsson (red.), Alexander Maurits (red.) & Martin Nykvist (red.), 2017 jun 28, New York: Peter Lang Publishing Group. 280 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. Introduction: Classics and a Church Historical Use of History

  David Gudmundsson, Alexander Maurits & Martin Nykvist, 2017 jun 28, Classics in Northern European Church History over 500 Years: Essays in Honour of Anders Jarlert. Gudmundsson, D., Maurits, A. & Nykvist, M. (red.). New York: Peter Lang Publishing Group, s. 13-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. 2016
 14. Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014

  Alexander Maurits (red.) & Katarina Mårtensson (red.), 2016 sep 30, Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 15. Det goda seminariet: forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum

  Marie Cronqvist (red.) & Alexander Maurits (red.), 2016 sep, Stockholm & Göteborg: Makadam förlag. 213 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 16. Trygga rum, kritiska rum: forskarseminariet som kultur, lärandemiljö och arbetsform

  Marie Cronqvist & Alexander Maurits, 2016 sep, Det goda seminariet: forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum. Cronqvist, M. & Maurits, A. (red.). Stockholm & Göteborg: Makadam förlag, s. 8-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. A Sportful History of Christianity: The Case of Sweden 1900-2000

  Martin Nykvist & Alexander Maurits, 2016 aug 25.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 18. Handling säkrar den högre utbildningens kvalitet

  Hägerland, T. & Alexander Maurits, 2016 jan 22, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 19. Så kvalitetssäkras högre utbildning, ministern!

  Hägerland, T. & Alexander Maurits, 2016 jan 15, Dagens Samhälle.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 20. Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014

  Alexander Maurits (red.) & Katarina Mårtensson (red.), 2016, Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Lund University (Media-Tryck), 112 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2015
 22. Analyser av bruket av religion och historia ter sig mer angelägna än någonsin

  Alexander Maurits, Johanna Gustafsson Lundberg & Hägerland, T., 2015 mar 13, Sydsvenskan, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 23. Idrotten och kyrkans identitet : två nutida exempel

  Alexander Maurits & Martin Nykvist, 2015, Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott. Nykvist, M. & Maurits, A. (red.). Universus Academic Press, s. 325-332

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Kyrkan och idrotten : ett förbisett forskningsfält

  Alexander Maurits & Martin Nykvist, 2015, Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott. Nykvist, M. & Maurits, A. (red.). Universus Academic Press, s. 9-24

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Kyrkan och idrotten under 2000 år : Antika, medeltida och moderna attityder till idrott

  Martin Nykvist (red.) & Alexander Maurits (red.), 2015, Universus Academic Press. 365 s. (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen II, Ny Följd; vol. 71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. Prästfrurollen under förändring. Prästfruar verksamma i Växjö stift omkring 1920-1987 berättar

  Alexander Maurits, 2015, Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet. Lagerlöf Nilsson, U. & Meurling, B. (red.). Artos & Norma, s. 75-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. 2014
 28. Kvalitet bör säkras på nationell nivå

  Hägerland, T. & Alexander Maurits, 2014 dec 7, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 29. Värna kvaliteten på universiteten

  Hägerland, T. & Alexander Maurits, 2014 dec 2, Svenska Dagbladet, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 30. Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012

  Alexander Maurits (red.) & Katarina Mårtensson (red.), 2014, Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna. 209 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. The Household of the Pastor. An Exponent of Christian Manliness

  Alexander Maurits, 2014, Christian Homes. Religion, Family and Domesticity in the 19th and 20th Centuries. Van Osselaer, T. & Pasture, P. (red.). KADOC Studies on Religion, Culture and Society, Katholieke Universiteit Leuven, s. 52-65

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. 2013
 33. Den vackra och erkända patriarchalismen : Prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850−1900

  Alexander Maurits, 2013, Universus Academic Press. 282 s. (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Jonas Jonson, "Gustaf Aulén - biskop och motståndsman" (2011)

  Alexander Maurits, 2013, (Submitted) I : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. 2012
 36. Kants rätta arftagare och den rätta bibelteologien. Viktor Rydbergs lära om Kristus

  Anders Jarlert & Alexander Maurits, 2012, Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration. Sjöberg, B. & Vulovic, J. (red.). Absalon, s. 61-75

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Spill - en damroman: Varför kvinnliga studenter inte söker till forskarutbildningen

  Alexander Maurits & Olsson, J., 2012, Forskarutbildning på lika villkor: Jämställda doktorander?. Brodin, E. (red.). Forskarutbildningsnätverket Syd (FonSyd), s. 36-39

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 38. 2011
 39. Den vackra och erkända patriarchalismen : den lundensiska högkyrklighetens präst- och mansideal

  Alexander Maurits, 2011, Sekel Bokförlag. 266 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Heroic Men and Christian Ideals

  Van Osselaer, T. & Alexander Maurits, 2011, Christian Masculinity: Men and Religion in Northern Europe in the 19th and 20th Centuries. Werner, Y. M. (red.). Leuven University Press, s. 63-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Per Dahlman, "Kyrka och stat i 1860 års svenska religionslagstiftning" (2009)

  Alexander Maurits, 2011, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 809-811

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. 2010
 43. Hugh McLeod "The Religious Crisis of the 1960s" (2007)

  Alexander Maurits, 2010, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 3, s. 138-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 44. 2009
 45. 2008
 46. Johan Sundeen, "Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen" (2008)

  Alexander Maurits, 2008, I : Kyrkohistorisk årsskrift. s. 290-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Johan Sundeen, "Andelivets agitator: J A Eklund, kristendomen och kulturen" (2008)

  Alexander Maurits, 2008, Borås Tidning.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Kristen manlighet. Ideal och verklighet 1840-1940

  Werner, Y. M., Blaschke, O., Alexander Maurits, Anders Jarlert, Prestjam, A., Tjeder, D., Malmer, E., Littberger, I. & Sidenvall, E., 2008, Historiska Media. 303 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Föregående 1 2 Nästa