Alexander Pietras

Forskare, Dr med vet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Hjärntumör, cancerstamceller

Forskning

Den vanligaste formen av hjärntumör som drabbar vuxna heter gliom. Patienter med den aggressivaste varianten - glioblastom multiforme - behandlas intensivt både kirurgiskt och med strålning och cellgifter. Trots denna behandling återkommer tumören oundvikligen som en behandlingsresistent tumör, och genomsnittlig överlevnad för patienter med glioblastom multiforme är endast ca 15 månader. Det finns därmed ett akut behov av nya behandlingsstrategier för denna patientgrupp. Nya rön visar att endast en liten andel av alla cancerceller är resistent mot behandling med strålning och cellgifter. Pågående intensiv forskning kartlägger skillnader mellan dessa celler och de som svarar på behandling. Detta projekt består av två huvuddelar: vi kartlägger signaleringsvägar i cellen som tycks skilja sig mellan behandlingsresistenta och behandlingskänsliga gliomceller, och i ett andra led försöker vi använda vår kunskap for att påverka de resistenta cellerna i en mer behandlingskänslig riktning.

Utvald forskningsoutput

Alexander Pietras, Katz, A., Ekström, E., Wee, B., Halliday, J., Pitter, K., Werbeck, J., Amankulor, N., Huse, J. & Holland, E., 2014, I : Cell Stem Cell. 14, 3, s. 357-69

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Wee, B., Alexander Pietras, Ozawa, T., Bazzoli, E., Podlaha, O., Antczak, C., Westermark, B., Nelander, S., Uhrbom, L., Forsberg-Nilsson, K., Djaballah, H., Michor, F. & Holland, E. C., 2016 jul 26, I : Scientific Reports. 6, 25956.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alexander Pietras, 2011, I : Advances in Cancer Research. 112, s. 255-281

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Alexander Pietras, Hansford, L. M., Sofie Mohlin, Bridges Baxter, E., Jonas Sjölund, David Gisselsson Nord, Rehn, M., Beckman, S., Noguera, R., Navarro, S., Cammenga, J., Fredlund, E., Kaplan, D. R. & Sven Påhlman, 2009, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 106, 39, s. 16805-16810

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (20)