Alexandra Franzén

Doktorand

Forskning

Alexandra Franzén är sociolog och underrättelseanalytiker. Hon forskar just nu om relationen mellan underrättelsetjänster och massmedier i Europa.

Forskningsområden:

  • Politisk sociologi
  • Underrättelseanalys
  • Kritisk teori

Pågående forskning:

Tanken med mitt avhandlingsprojekt är att undersöka förhållandet mellan underrättelseväsendet och den granskande journalistiken i Europa. I detta arbete kommer jag att använda mig av djupintervjuer, argumentationsanalys av juridiska dokument samt såväl vetenskaplig som icke-vetenskaplig litteratur. Målet med avhandlingen är att utforma en sociologisk underrättelseteori kring vad som händer då massmedia i Europa publicerar statligt underrättelsematerial.

Senaste forskningsoutput

Alexandra Franzén, 2017 mar 31, I : Sociologisk Forskning. 54, 1-2, s. 137-139 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (1)