Alexandru Panican

Universitetslektor, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Generisk valideringsmodell för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande som högskoleutbildning (GVTH) samt valideringskriterier för socionomexamen

  Alexandru Panican & Björklund, S., 2019 jun 25, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 115 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2019, nr. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Drivkrafter och hinder för transnationell mobilitet bland fattiga romer i två Rumänska bosättningar

  Alexandru Panican & Hans Swärd, 2019 jan 31, I : Socionomens forskningssupplement. 45, 1, s. 18-33 15 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. 2018
 5. Att vistas i arbetsmarknadspolitikens ingenmansland: - organisatoriska gränser inom lokal arbetsmarknadspolitik

  Ulmestig, R. & Alexandru Panican, 2018 dec 22, I : Sociologisk Forskning. 55, 4, s. 467-485 18 s., 2.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Arbetslivets omreglering, arbetsmarknadens reglering och lärlingsutbildningens betydelse

  Olofsson, J. & Alexandru Panican, 2018 maj 25, Unga inför arbetslivet: – om utanförskap, lärande och delaktighet. Olofsson, J. & Wikström, F. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 205-228 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. 2017
 8. An education policy paradigm that fails upper secondary school pupils

  Olofsson, J. & Alexandru Panican, 2017 nov 20, I : Journal of Vocational Education and Training. 69, 4, s. 495-516 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Apprenticeship Training in Upper Secondary School: Motives and Possibilities from a Swedish and European Perspective

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2017 nov 1, European Youth Labour Markets: Problems and Policies. Malo, M. Á. & Almudena, M. M. (red.). Chaim: Springer, s. 79-94 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Bekämpa fattigdomen - men med mer av samma fattigvårdslogik? Foucaults pendel

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2017 sep, I : Statsvetenskaplig tidskrift. Årgång 119, 3, s. 599 612 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Validering: - att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det

  Alexandru Panican, 2017 aug 28, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 23, 2, s. 84-103 19 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Lokal arbetsmarknadspolitik: Vem gör vad, hur och för vem?

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2017 jun 27, Växjö: Växjö: Linnéuniversitetet. 108 s. (Rapportserie i socialt arbete; nr. 36)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. 2016
 14. Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv: - ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2016 maj, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 23, Nr. 3-4, s. 323-339 16 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. A move to the local? The relevance of a local welfare system approach

  Håkan Johansson & Alexandru Panican, 2016, Combating Poverty in Local Welfare Systems: active inclusion strategies in European cities. Johansson, H. & Panican, A. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 1-29 30 s. (Work and Welfare in Europe).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Approaches, actors and models of vertical collaborative governance arrangements in combating poverty – five European cities compared

  Max Koch & Alexandru Panican, 2016, Combating poverty in Europe – Active Inclusion in a Multi-Level and Multi-Actor Context. Halvorsen, R. & Hvinden, B. (red.). Edward Elgar Publishing, s. 159-180

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Combating Poverty in Local Welfare Systems: active inclusion strategies in European cities

  Håkan Johansson (red.) & Alexandru Panican (red.), 2016, (Accepted/In press) Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Work and Welfare in Europe)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Social rights in the shadow of poor relief – social assistance in the universal Swedish welfare state

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2016, I : Citizenship Studies. 20, 3-4, s. 475-489 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Strategies against poverty in a Social democratic local Welfare system: still the responsibility of public actors?

  Alexandru Panican & Håkan Johansson, 2016, Combating Poverty in Local Welfare Systems: inclusion strategies in European cities. Johansson, H. & Panican, A. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 155-179 25 s. (Work and Welfare in Europe).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Worlds of active inclusion at local level: a comparative analysis

  Alexandru Panican & Anna Angelin, 2016, Combating Poverty in Local Welfare Systems: active inclusion strategies in European cities. Johansson, H. & Panican, A. (red.). Basingstoke, s. 231-260 29 s. (Work and Welfare in Europe).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2015
 22. Lärlingsutbildning - i skärningspunkten mellan kompetensförsörjning och socialpolitik

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2015, Socialhögskolan, Lunds universitet. 143 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2015, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

  Alexandru Panican, 2015, Ratio. 47 s. (Kompetens för tillväxt; vol. Rapport nr 19)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. 2014
 25. Active Inclusion as an Organisational challenge: integrated anti-poverty policies in three European countries :

  Alexandru Panican, Heidenreich, M., Petzold, N. & Natili, M., 2014, I : Journal of International and Comparative Social Policy. 30, 2, s. 180-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Den (o)villkorade gymnasieskolan - en förpliktande rättighet och skyldigheten att välja bort yrkesutbildningar

  Alexandru Panican, 2014, Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Panican, A. (red.). Dialogos, s. 85-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. En utbildningsgaranti – möjligheter på regional nivå

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2014, Region Skåne. 43 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Gymnasieutbildning - en rättighet eleven inte får tacka nej till samt plikten att välja rätt utbildning

  Alexandru Panican, 2014, På väg in: ungdomars liv och försörjning. Rapport från forskarseminariet i Umeå 15–16 januari 2014. Socialförsäkringsrapport, Försäkringskassan, Vol. 2014:3. s. 27-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Inledning - Förhoppningar på yrkesutbildning som en väg från ungas dystra situation

  Alexandru Panican, 2014, Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Panican, A. (red.). Dialogos, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Multilevel “Arenas” for Fighting Poverty and Social exclusion. National report Sweden.

  Alexandru Panican, Anna Angelin, Håkan Johansson & Max Koch, 2014, University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 61 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Rådgivare, vägledare och mäklare – om grundskolans roll och betydelse för gymnasievalet

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, s. 177-194

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Säkra kort och öppna dörrar – om normer i gymnasievalsprocessen

  Alexandru Panican, Torbjörn Hjort & Teres Hjärpe, 2014, Den långa vägen till arbetsmarknaden - om unga utanför. Olofsson, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 161-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

  Alexandru Panican (red.), 2014, Dialogos. 251 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 34. Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv?

  Alexandru Panican, 2014, Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Panican, A. (red.). Dialogos, s. 231-245

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2013
 36. Mer pengar räcker inte för fungerande lärlingssystem

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2013 sep 30, Dagens nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Combating poverty in Europe: multi-level, multi-dimensional and multi-stakeholder models in local active inclusion policies

  Håkan Johansson, Alexandru Panican, Anna Angelin & Max Koch, 2013, Oldenburg: University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 164 s. (COPE Combating Poverty in Europe; vol. Comparative paper of WP6 (“Local arena”))

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Hur tänker de? Ungdomars och föräldrars attityder till arbetsmarknadsetablering

  Alexandru Panican & Olsson Kaplan, P., 2013, Socialhögskolan, Lunds universitet. 66 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2013, nr. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. The Growing Emphasis on Social Citizenship in Nordic Education – Inducing New Social Risks While Trying to Alleviate Them

  Alexandru Panican, 2013, Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Harslof, I. & Ulmestig, R. (red.). Palgrave Macmillan, s. 92-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. The local arena for combating poverty. Malmö, Sweden.

  Alexandru Panican, Håkan Johansson, Max Koch & Anna Angelin, 2013, Oldenburg: University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 58 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. The national arena for combating poverty - national report: Sweden

  Anna Angelin, Håkan Johansson, Max Koch & Alexandru Panican, 2013, Oldenburg:University of Oldenburg, Jean Monnet Centre for Europeanisation and Transnational Regulations, Institute for Social Sciences. 55 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Unga och utanförskap i Sverige

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2013, For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden.. Olsen, T. & Tägtström, J. (red.). Nordens Välfärdscenter, s. 50-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Young people and social exclusion in Sweden

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2013, For That Which Grows – Mental Health, Disability Pensions and Youth in the Nordic Countries. Olsen, T. & Tägtström, J. (red.). Nordic Center for Welfare and Social Issues, s. 55-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. 2012
 45. Den svenska yrkesutbildningsmodellen

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2012, Tradisjonelle utfordringer – fornyet interesse. Hvordan er de nordiske landes yrkesutdanninger i stand til å møte arbeidslivets behov?. Høst, H. (red.). Nordiska ministerrådet, Vol. TemaNord 2012:503. s. 41-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2012, Ratio. 63 s. (Ratio, Rapport nr 2 maj 2012.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. 2011
 48. Trots rätt till stöd - socialt sårbara unga får dålig hjälp ut i arbetslivet

  Alexandru Panican & Jonas, O., 2011 mar 8, Socialpolitik, s. 22-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 49. Frälsningen, lagen och sanningen i ett kommunalt aktiveringsprojekt

  Alexandru Panican & Ulmestig, R., 2011, I : Socionomens forskningssupplement. Nr 30, s. 44-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Valfrihet – en utmaning för det sociala medborgarskapet

  Alexandru Panican & Torbjörn Hjort, 2011, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. Årgång 17, 3, s. 23-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. 2010
 52. Kommunerna tar inte sitt ansvar för unga utan jobb

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2010 mar 26, Sydsvenskan, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 53. Ungdomars övergång från skola till arbetsliv - aktuella utmaningar och lokala erfarenheter

  Alexandru Panican, Olofsson, J., Lars Pettersson & Righard, E., 2010, Socialhögskolan, Lunds universitet. 112 s. (Meddelanden från Socialhögskolan 2009:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. 2009
 55. Den berusade båten - en vänbok till Sune Sunesson

  Alexandru Panican (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.) & Anna Meeuwisse (red.), 2009, Arkiv. 311 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 56. Reflektioner om forskning i socialt arbete

  Alexandru Panican & Rosmari Eliasson-Lappalainen, 2009, Den berusade båten - en vänbok till Sune Sunesson. Panican, A., Eliasson-Lappalainen, R. & Meeuwisse, A. (red.). Arkiv, s. 293-303

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. 2008
 58. Ungdomars etableringsförhållanden i de nordiska länderna - en bakgrund

  Alexandru Panican & Olofsson, J., 2008, Ungdomars väg från skola till arbetsliv - nordiska erfarenheter. Panican, A. & Olofsson, J. (red.). Nordiska ministerrådet, s. 21-51

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa